hoge raad

News Update Hoge Raad | Week 7

Bewijsbeslag op kopie strafdossier wegens schending verschoningsrecht
19 February 2021
19 februari 2021

Civiel

Bewijsbeslag op kopie strafdossier wegens schending verschoningsrecht
Het OM nam e-mailcorrespondentie in beslag van een verdachte met haar advocaten. Om de omvang van de schending van hun verschoningsrecht aan te tonen, legden de advocaten bewijsbeslag onder het OM op de originelen en kopieën van de e-mailcorrespondentie en op de metadata. Uit de metadata blijkt kort gezegd welke bewerkingen en verwerkingen van de e-mails hebben plaatsgevonden. Volgens de HR hebben de advocaten een eigen belang om tegen de schending van hun verschoningsrecht op te komen. Het bewijsbeslag kon niet worden gelegd op de originele e-mails die deel uitmaken van het – voor de openbare dienst bestemde – strafdossier, maar wel op de kopieën en metadata.

ECLI:NL:HR:2021:273

Civiel

Prejudiciële beslissing over bescherming van handelsnamen met beschrijvende aanduidingen
De gebruiker van een handelsnaam met beschrijvende aanduidingen (in dit geval: 'Dairy Partners') kan wijziging van een jongere handelsnaam vorderen als verwarringsgevaar bestaat (art. 5 Hnw). Anders dan uit het Artiestenverloningsarrest (ECLI:NL:HR:2015:3554) is afgeleid, zijn daarvoor geen bijkomende omstandigheden vereist. Als de oudere handelsnaam tevens als domeinnaam wordt gebruikt, geniet de domeinnaam dezelfde bescherming. Als de domeinnaam niet tevens als handelsnaam wordt gebruikt, kan het gebruik van een jongere domeinnaam met beschrijvende aanduidingen slechts onrechtmatig zijn jegens de oudere gebruiker, als naast verwarringsgevaar sprake is van bijkomende omstandigheden die meebrengen dat sprake is van oneerlijke mededinging.

ECLI:NL:HR:2021:269

Civiel

Stuiting van verjaring door aanvang grensoverschrijdende mediation
Op grond van art. 6 van de Wet ter implementatie van de mediationrichtlijn wordt in een grensoverschrijdend geschil de verjaring van een rechtsvordering gestuit door de aanvang van mediation. Voor een vordering tot vernietiging betekent dit dat de aanvang van mediation op een lijn kan worden gesteld met een daad van rechtsvervolging (art. 3:316 lid 1 BW).

ECLI:NL:HR:2021:274

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad
Written by:
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058