hoge raad

News Update Hoge Raad | Week 6

Oostenrijkse Privatstiftung is geen opbrengstgerechtigde voor de dividendbelasting
12 February 2021
12 februari 2021

Fiscaal

Oostenrijkse Privatstiftung is geen opbrengstgerechtigde voor de dividendbelasting
Belanghebbende, een Oostenrijkse Privatstiftung, heeft in 2011, 2012 en 2014 dividenden van een Nederlandse BV ontvangen waarop dividendbelasting is ingehouden. Belanghebbende heeft een verzoek tot teruggaaf van de ingehouden dividendbelasting gedaan. Een vereiste voor een teruggaaf is dat belanghebbende de opbrengstgerechtigde is van het dividend. Het hof oordeelde dat niet belanghebbende, maar de oprichter van belanghebbende de opbrengstgerechtigde is. Volgens het hof kan de oprichter op grond van de oprichtingsakte over het vermogen van belanghebbende beschikken, als ware het zijn eigen vermogen. Belanghebbende heeft daarom geen recht op de teruggaaf van dividendbelasting. Volgens de HR is het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk en is teruggaaf terecht geweigerd.

ECLI:NL:HR:2021:212

Straf

Gedwongen ontgrendeling telefoon rechtmatig?
De rechtbank heeft geoordeeld dat het biometrisch ontgrendelen van de inbeslaggenomen smartphone van de verdachte, door hem te boeien en zijn duim op de vingerafdrukscanner van zijn smartphone te plaatsen, rechtmatig was. De HR oordeelt naar aanleiding van een cassatie in het belang der wet dat dit oordeel in stand kan blijven. Naar het oordeel van de HR was sprake van een geringe mate van fysieke dwang en inbreuk op de lichamelijke integriteit van de verdachte, die geen inbreuk op het door artikel 6 EVRM gewaarborgde nemo tenetur-beginsel oplevert.

ECLI:NL:HR:2021:202

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad
Written by:
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Frank Mattheijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 69 12
+31 6 4239 2742