employment

News Update Pensioenen

Coulance bij betalen pensioenpremies door coronavirus (COVID-19)
26 March 2020
26 maart 2020

In vervolg op onze eerdere News Update pensioenen in verband met het coronavirus, waarin wij aandacht hebben besteed aan de fiscale mogelijkheden om pensioenopbouw voort te kunnen zetten tijdens een periode van arbeidsduurverkorting en de voorwaarden voor een betalingsregeling, wijzen wij op een persbericht van 21 maart 2020 van de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, waarin wordt aangekondigd dat ondernemers die in problemen komen door de coronacrisis uitstel kunnen krijgen voor de betaling van pensioenpremies.

Omdat de problematiek per sector of onderneming verschilt kan op verschillende manieren uitstel worden gegeven waarbij ook de liquiditeitspositie van het pensioenfonds een rol speelt:
  • pensioenuitvoerders kunnen een betalingsregeling treffen met individuele ondernemingen die acute liquiditeitsproblemen hebben. De individuele onderneming kan zich hiervoor melden bij de pensioenuitvoerder;
  • de betalingstermijnen waarbinnen pensioenpremies moeten worden afdragen, kunnen voor getroffen sectoren en werkgevers worden verruimd; en
  • pensioenuitvoerders kunnen een minder strikt invorderingsbeleid voeren bij het innen van pensioenpremies door bijvoorbeeld het inschakelen van incassobureaus of het opleggen van administratieve boetes uit te stellen.

De ruimte voor maatwerk is op dit moment nog beperkt door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen. Gemiste pensioenpremie door een faillissement kan wel worden verhaald op het UWV, maar daarvoor moet de werknemer een verzoek indienen. Op dit moment is het wettelijk niet mogelijk tijdelijk de premiebetaling helemaal te stoppen en tegelijkertijd ook de opbouw van pensioenrechten op te schorten. Hierover is op korte termijn overleg tussen het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De sociale partners dringen er in het overleg met het kabinet op aan dat zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel van de pensioenpremies worden meegenomen in de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) die is bedoeld om werkgevers met problemen tegemoet te komen in de loonkosten en waarover wij al eerder berichtten in onze News Update.
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 61 86
+31 6 5373 9632

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 65 53
+31 6 5122 0783