hoge raad

News Update Hoge Raad | Week 2

Prejudiciële vragen over merkenrechtelijke uitzonderingsbepaling
15 January 2021
15 januari 2021

Civiel

Prejudiciële vragen over merkenrechtelijke uitzonderingsbepaling
Op grond van artikel 2.23 lid 1 BVIE kan de merkhouder een derde niet verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis. In dit arrest vraagt de HR het HvJEU wanneer aangenomen mag worden dat sprake is van zo'n "ouder recht" (in dit geval gaat het om een handelsnaamrecht).

ECLI:NL:HR:2021:42

Straf

Gevolgen belastingheffing voor ontneming
Een oud-notaris is in het kader van vastgoedfraude veroordeeld voor fraudedelicten. Tegen hem is vervolgens een vordering ingesteld tot ontneming van het voordeel dat hij met die delicten heeft genoten. Het hof heeft geoordeeld dat bij de ontneming geen rekening hoeft te worden gehouden met belasting die de oud-notaris over het voordeel verschuldigd is. De HR oordeelt dat dat uitgangspunt geldt als het ontnomen bedrag bij de belastingheffing is of kan worden betrokken en de belastingheffing over het ontnomen bedrag ongedaan kan worden gemaakt. De oud-notaris heeft echter aangevoerd dat niet hijzelf maar zijn B.V. belasting verschuldigd is over het ontnomen bedrag en een aan hem in privé opgelegde ontnemingsmaatregel geen gevolgen heeft voor die belastingheffing. Het oordeel van het hof dat die belastingheffing desondanks niet relevant is voor de ontnemingsvordering is onbegrijpelijk.

ECLI:NL:HR:2021:1

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad
Written by:
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058
Frank Mattheijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 69 12
+31 6 4239 2742