Zorg

News Update Zorg | Week 17

Specifieke toetsing van overnames in de zorg door buitenlandse investeerders?
23 April 2020
23 april 2020

In Europa wordt de roep om vitale sectoren te beschermen tegen overnames door buitenlandse investeerders steeds sterker. De vrees bestaat dat Europese bedrijven een makkelijke prooi kunnen worden voor met name Amerikaanse en Chinese bedrijven. Een aansprekend voorbeeld dat stevige kritiek vanuit heel Europa kreeg, is de poging van de Amerikaanse regering het Duitse CureVac te kopen. CureVac is een biotechnologisch bedrijf dat naar verluidt een belangrijke rol speelt in het vinden van een vaccin tegen het coronavirus.

Eind maart publiceerde de Europese Commissie ("EC") de Richtsnoeren voor lidstaten betreffende buitenlandse directe investeringen en vrij verkeer van kapitaal uit derde landen en de bescherming van de strategische activa van Europa, in afwachting van de toepassing van Verordening (EU) 2019/452 (de “FDI Richtsnoeren”, naar de Engelse afkorting voor Foreign Direct Investment). Via deze FDI Richtsnoeren roept de EC de lidstaten van de EU op haast te maken met het implementeren van nationale bepalingen waarmee voorkomen kan worden dat investeerders van buiten EU bedrijven in vitale sectoren overnemen. In dezelfde Richtsnoeren benadrukt de EC dat de zorgsector van vitaal belang is.

Nederland kent, in tegenstelling tot lidstaten zoals Duitsland, Frankrijk en Spanje, vooralsnog geen sectorale toetsing van investeringen door investeerders buiten de EU. Voor de telecomsector is een dergelijke toetsing in de maak in een wetsvoorstel dat op dit moment aanhangig is. In de Tweede Kamer, inclusief door de coalitiepartijen, wordt hard geroepen versneld een investeringstoets in te voeren voor bedrijven in vitale sectoren, zoals de zorg. De staatssecretaris van Economische Zaken ("EZ") Mona Keijzer geeft aan te verwachten eind dit jaar een wetsvoorstel naar de Kamer te kunnen sturen. Het valt nog te bezien hoe dat wetsvoorstel eruit zal zien maar specifieke toetsing van overnames in de zorg door buitenlandse investeerders ligt in het verschiet.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 17.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Zie ook het jaaroverzicht, waarin alle wetswijzigingen in de zorg van 2019 beschreven zijn.


Meld u aan voor de Houthoff News Updates

Written by:
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833
Freeke Heijne

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 69 24
+31 6 5184 5332
Gerrit Oosterhuis

Key Contact

Brussels
Advocaat | Partner
+32 2 507 98 13
+32 4 7394 8686
Victorine Dijkstra

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Senior Associate
+31 20 605 69 15
+31 6 5787 4565