banking

Houthoff benoemt vier nieuwe partners

02 januari 2020

1 januari 2020

Houthoff heeft per 1 januari 2020 Marloes Brans, Rick Cornelissen, Dolf de Jong en Thomas Stouten benoemd tot partner.  

Marloes Brans (1978) is Head of Climate Change bij Houthoff en gespecialiseerd in het omgevingsrecht (milieurecht en ruimtelijk ordeningsrecht). Zij heeft ruime ervaring in het procederen en adviseren over complexe vergunning- en handhavingskwesties, grootschalige projectontwikkeling en Europese milieuwet- en regelgeving. Daarbij onderhandelt zij regelmatig met autoriteiten. Marloes leidt daarnaast het Public Law team in M&A en transacties. Marloes is Chair van de Practice Group Environmental van Lex Mundi, rechter-plaatsvervanger bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Midden-Nederland, lid van het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten en lid van de Reflectieraad Staalkaarten Omgevingswet van de VNG.

Rick Cornelissen (1975) is werkzaam binnen de praktijkgroep Litigation & Arbitration en is gespecialiseerd in Competition Litigation (private enforcement of competition law) met een duidelijke focus op kartelschadeclaims. Daarnaast adviseert en procedeert hij over mededingingsrechtelijke en commerciële geschillen in civiele procedures. Rick beschikt bovendien over uitgebreide ervaring in het adviseren, onderhandelen en procederen over commerciële contracten, in het bijzonder op het gebied van distributie, franchise, agentuur en e-commerce. Rick doceert onder meer aan de Grotius Academie en hij publiceert en spreekt regelmatig over Competition Litigation op diverse (internationale) congressen en events.

Dolf de Jong (1983) is gespecialiseerd in goederenrecht, contractenrecht en notarieel recht. Hij adviseert cliënten bij projectontwikkeling, de aan- en verkoop van vastgoed, het aangaan van samenwerkingsverbanden, goederenrechtelijke structureringen, financiering van vastgoed en circulaire toepassingen in de bouw. Dolf werkt al zijn hele carrière bij Houthoff.

Thomas Stouten (1983) is gespecialiseerd in internationale arbitrages onder auspiciën van o.a. de ICC, LCIA, DIAC, UNCITRAL, ICSID, UNUM, and NAI alsmede gerechtelijke procedures, waaronder begrepen tenuitvoerleggings- en vernietigingsprocedures van arbitrale vonnissen. Hij heeft uitgebreide ervaring in complexe geschillen met vaak internationale aspecten. Vanwege zijn internationale praktijk is Thomas werkzaam geweest in de vestigingen van Houthoff in Londen en New York van waaruit hij meerdere internationale geschillen heeft gecoördineerd.

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 69 18
+31 6 1496 9273
Rick Cornelissen

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 30
+31 6 5184 5353
Dolf de Jong

Key Contact

Amsterdam
Notaris | Partner
+31 20 605 65 06
+31 6 4397 4962

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner
+31 10 217 29 35
+31 6 1486 1531