Kansen in Cassatie

Zevende druk
9 July 2021
9 juli 2021

Cassatie neemt van oudsher een belangrijke plaats in binnen de praktijk van Houthoff. De ervaring met cassatie, en de verdieping van kennis en inzicht als gevolg daarvan, worden bij Houthoff voortdurend gebruikt voor de gehele procespraktijk.

Kansen in Cassatie geeft op beknopte en heldere wijze inzicht in de mogelijkheden en de beperkingen van een cassatieberoep, de invloed van zo'n beroep op de procedure vóór en ná cassatie, en de bevoegdheid van de lagere rechter om prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen. Verder worden er ter illustratie enige voorbeelden geschetst van jurisprudentie waarbij cassatieadvocaten van Houthoff betrokken waren.

In 2012 verscheen de eerste druk van Kansen in Cassatie, een gids geschreven door het Cassatieteam van Houthoff. Sindsdien hebben recht en praktijk niet stilgestaan. In deze zevende druk is onder andere de verplichting van digitaal procederen in verzoekzaken per 1 april 2021 opgenomen.handboek Cassatie

In september 2019 verscheen het handboek Cassatie (Serie Burgerlijk Proces en Praktijk nr. 20, Deventer: Wolters Kluwer 2019), geschreven door Bart van der Wiel, Naomi Dempsey, Jan Frans de Groot, Albert Knigge en Alexander van der Voort Maarschalk, leden van het Cassatieteam.

Wilt u op de hoogte blijven van de belangrijke uitspraken van de Hoge Raad? Meldt u dan aan voor onze wekelijkse News Update Hoge Raad.
Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Naomi Dempsey

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 65 92
+31 6 1304 8525