Lex Mundi Climate Change Questionnaire | Nederland

08 juli 2021
8 juli 2021

In de afgelopen tien jaar is de belangstelling voor klimaatbeleid plotseling toegenomen. Tegen deze achtergrond is het van wezenlijk belang om in kaart te brengen welke invloed relevante klimaatwet- en regelgeving heeft op organisaties en de wijze waarop zij ondernemen.

De Lex Mundi Global Climate Change Guide bevat informatie over beleid, maatregelen en wet- en regelgeving op het gebied van klimaatverandering in meer dan 30 rechtsgebieden over de hele wereld. In de gids komen o.a. de volgende specifieke vragen en thema’s aan bod:
  • Nationaal beleid
  • Emissiehandel m.b.t. broeikasgassen
  • Hernieuwbare energiebronnen
  • Energiebesparende maatregelen
  • Maatregelen m.b.t. financiële instellingen
  • Veelbesproken juridische procedures

De bijdrage van Houthoff aan de Lex Mundi Global Climate Change Guide betreft een hoofdstuk over beleid, maatregelen en wetgeving met betrekking tot klimaatverandering in Nederland.

Om goed te begrijpen wat de gevolgen van nieuwe (inter)nationale milieuwet- en regelgeving zijn, is uitgebreide inzicht en expertise nodig.

Wilt u meer weten over aansprakelijkheid, financiering, mededingingszaken, nieuwe bedrijfsmodellen of andere aspecten van duurzame ontwikkeling? Onze specialisten kunnen de wet- en regelgeving voor u uitleggen, en helpen u om onnodige risico’s te vermijden en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Neem contact op met één van onze Klimaatrisico & Duurzaamheid experts.Over Lex Mundi

Lex Mundi is het grootste netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren ter wereld. Lidmaatschap staat garant voor uitmuntendheid en leden worden dan ook zorgvuldig gescreend op hun individuele expertise en voortdurend gecontroleerd op kwaliteit.
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 69 18
+31 6 1496 9273
Marc van Beuge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 65 82
+31 6 2298 7889