Onderzoek herstel niet-bezwaarmakers box 3

27 July 2022
27 juli 2022

Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad in het Kerstarrest dat het huidige box 3-systeem in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en bood direct rechtsherstel door niet het fictieve rendement maar het lagere werkelijke rendement in de heffing te betrekken.

De staatssecretaris heeft als gevolg daarvan aangekondigd dat deelnemers aan de massaal bezwaarprocedures over 2017-2020 en belastingplichtigen waarvan de aanslag nog niet onherroepelijk vaststond op de datum van het Kerstarrest recht hebben op rechtsherstel. Op 20 mei 2022 oordeelde de Hoge Raad dat geen rechtsherstel hoeft te worden geboden aan belastingplichtigen die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen hun box 3 heffing. De Staatssecretaris maakte op 8 juli bekend dat de verschillende mogelijkheden worden onderzocht om ook hen rechtsherstel te bieden.

Uiterlijk op Prinsjesdag komt hierover duidelijkheid. Indien geen rechtsherstel wordt geboden, is niet uitgesloten dat klanten hun adviseur aansprakelijk stellen indien zij destijds niet op de mogelijkheid zijn gewezen om tijdig bezwaar te maken tegen de box 3 heffing.
Written by:
Chantal Presilli

Key Contact

Rotterdam
Tax Lawyer | Advocaat | Counsel
+31 20 605 64 56
+31 6 2297 8482
Wieger Kop

Key Contact

New York
Tax Lawyer | Advocaat | Senior Associate
+31 20 605 65 60
+31 6 1347 5539