Private equity in Nederland: markt- en regelgevingsoverzicht

19 oktober 2020
19 oktober 2020

Bram Caudri, Djotika Bissessur, Jeroen van Mourik, Daan Horsthuis, Jeroen Vossenberg, Irene Theunisse, Maartje Verstappen en Reinout Hampe hebben voor de Private Equity and Venture Capital Global Guide een hoofdstuk geschreven over private equity in Nederland.

In het hoofdstuk geven de auteurs, aan de hand van een Q&A over private equity, een overzicht van de belangrijkste praktische zaken in Nederland, waaronder:
  • Activiteiten en recente trends in de private equity markt;
  • Private equity fondsen: fondsenwerving, (fiscale) incentives, structurering, duur en investeringsdoelen, regulering en belangen in portfolio vennootschappen;
  • Equity- en schuldfinanciering
  • Buyouts en de verhouding tussen het management van een portfolio vennootschap en het private equity fonds;
  • Structurering van management participaties; en
  • Desinvesteringen/exit strategieën

Dankzij de Country Q&A Tool zijn de private equity bijdragen van verschillende jurisdicties gemakkelijk te vergelijken.

De publicatie van 'Private equity in the Netherlands: market and regulatory overview' is hier te lezen. De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.
Written by:
Bram Caudri

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner
+31 10 217 24 75
+31 6 5161 7840
Djotika Bissessur

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Associate
+31 10 217 25 77
+31 6 2075 9569

Key Contact

Amsterdam
Tax Lawyer | Partner
+31 20 605 69 82
+31 6 1393 6351
Daan Horsthuis

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 69 96
+31 6 4298 7385
Jeroen Vossenberg

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 69 14
+31 6 4354 9957

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Associate
+31 20 605 61 64
+31 6 1211 6619

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Associate
+31 10 217 29 96
+31 6 1206 2847

Key Contact

Amsterdam
Professional Support Lawyer
+31 20 605 65 94
+31 6 2224 9612