Q&A: Public Law & Corona

Bestuursrechtelijke gevolgen voor vastgoed, infrastructuur en industrie
12 november 2020
12 november 2020

Wereldwijd wordt de maatschappij en het bedrijfsleven getroffen door de maatregelen die van kracht zijn om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. De uitbraak vraagt om een snelle en adequate reactie om de impact en de risico's zoveel mogelijk te beperken.

Eerder dit jaar brachten wij de Q&A: Public Law & Corona uit. Aangezien wij ons momenteel opnieuw bevinden in een situatie waarin strikte maatregelen worden getroffen, publiceren wij een vernieuwde Q&A: Public Law & Corona met daarin een overzicht van diverse bestuursrechtelijke uitspraken rond dit thema. Ook wordt ingegaan op de coronawet, die de noodverordeningen van de 25 veiligheidsregio’s zal vervangen.

Bekijk onze coronapagina voor meer publicaties, overzichten, praktische tips en contactgegevens van onze experts.
Written by:
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 69 18
+31 6 1496 9273
Greetje van Heezik

Key Contact

Brussel
Advocaat | Counsel
+32 2 507 98 10
+32 4 7586 8593

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Senior Associate
+31 10 217 25 11
+31 6 8313 3209