Duurzame bedrijfsvoering

Wij werken actief aan een structurele verduurzaming van onze kantoren en onze manier van werken. Wij streven naar een positief effect op samenleving en milieu, en willen opereren als maatschappelijk verantwoorde onderneming.

CO2 footprint

Jaarlijks berekent SouthPole onze CO2 voetafdruk. Dit geeft ons een gedetailleerd inzicht in onze CO2-uitstoot. Op basis van dit rapport stellen wij reductiedoelstellingen vast en nemen wij diverse maatregelen om onze uitstoot de komende jaren te verminderen.

Duurzaamheidsteam

Bij Houthoff bieden wij alle kantoorgenoten de ruimte mee te denken over het verduurzamen van onze kantoren en bedrijfsvoering. In ons Duurzaamheidsteam zitten collega's vanuit de gehele organisatie, gezamenlijk zetten zij zich in voor een groener Houthoff. Het team is verantwoordelijk voor het opstellen van de reductiedoelstellingen en de daaruit voortvloeiende projecten. De thema's waar zij zich op focussen zijn energie & gebouwen, mobiliteit (vliegreizen en woon-werkverkeer) en afval & circulariteit.

Green Business Club Zuidas & Rotterdam

Wij onderschrijven het belang van en werken aan zowel een eigen duurzame bedrijfsvoering als een duurzame omgeving. Daarom zijn wij aangesloten en actief lid van de Green Business Club (GBC) Zuidas en Rotterdam Centrum. Wij hebben meegeschreven aan de ambitieverklaringen Zuidas 2021-2025 en deze uiteraard ook ondertekend. Hiermee onderschrijven wij het belang van en werken aan zowel een eigen duurzame bedrijfsvoering als een duurzame omgeving. Alle aangesloten bedrijven komen samen in projectgroepen of projecten rondom de thema's Energie, Mobiliteit & Logistiek, Water & Groen en Afval & Circulariteit om kennis uit te wisselen en duurzame best practices te (blijven) ontwikkelen.

In 2020 wonnen wij de Green Business Cup vanuit de GBC Zuidas. Deze prijs ontvingen wij vanwege onze grote betrokkenheid bij diverse GBC Zuidas projecten en de verschillende concrete stappen die wij genomen hebben vanuit ons Duurzaamheidsteam.

Inkoopbeleid

Wij hanteren bij Houthoff een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid (MVI). Dit betekent dat wij diensten en producten duurzaam inkopen en letten op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten. Dit passen wij onder andere toe bij de keuze van onze catering, schoonmaak en de inkoop van kantoorartikelen.

Cliënten

Het bedrijfsleven speelt een actieve rol in het behalen van klimaatdoelstellingen. Om te voldoen aan nieuwe (inter)nationale milieuwetgeving is uitgebreide kennis en expertise vereist. Onze specialisten adviseren onze cliënten over gevolgen van klimaatveranderingen, geven duiding aan wetgeving en helpen risico's verkleinen.

Key Contact

Amsterdam
Manager Inkoop- en Contractmanagement
+31 20 605 62 76
+31 6 3877 4546