De mogelijkheden van het omgevingsplan a.d.h.v. voorbeelden

Webinarreeks Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. Met de Omgevingswet wordt alle wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving, waaronder bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur, gebundeld. Dit brengt ingrijpende veranderingen met zich voor bijvoorbeeld de (her)ontwikkeling van vastgoed, het uitoefenen van industriƫle activiteiten en de realisatie van (energie)infrastructurele projecten. Om u hier zo goed mogelijk op voor te bereiden organiseren wij een Webinarreeks Omgevingswet waarin de gevolgen van de Omgevingswet voor diverse doelgroepen en enkele specifieke onderwerpen worden besproken. Ook is er een webinar speciaal voor Engelstaligen. Onze specialisten delen daarbij hun kennis en bieden u praktische tips.

De mogelijkheden van het omgevingsplan a.d.h.v. voorbeelden
Het omgevingsplan dient op gemeentelijk niveau alle regels over de fysieke leefomgeving te bevatten, zoals die van lokale verordeningen. Het omgevingsplan zal naar verwachting veel meer regels gaan bevatten dan het huidige bestemmingsplan en wordt gebiedsdekkend voor de gehele gemeente. Tijdens dit webinar wordt aan de hand van voorbeelden ingegaan op de verschillende mogelijkheden van het omgevingsplan. Daarbij komt tevens de grote rol van open normen aan de orde, als ook wat wel en niet (meer) in het omgevingsplan gereguleerd kan worden.

Voor meer informatie over het webinar kunt u contact opnemen met Willemijn de Kruif.

Taal: Nederlands

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Counsel