hoge raad, hr, omslagstelsel, pensioenrecht, stelselwijziging

News Update Hoge Raad

Week 10 | Klachtplicht artikel 6:89 BW niet van toepassing op schending non-concurrentiebeding
8 maart 2024

Klachtplicht artikel 6:89 BW niet van toepassing op schending non-concurrentiebeding

Civiel

Twee voormalige werknemers zijn door het hof veroordeeld tot betaling van boetebedragen wegens schending van hun non-concurrentiebeding. In cassatie betogen de werknemers dat de werkgever geen aanspraak kan maken op verbeurde boetes vanwege schending van de klachtplicht. De werkgever zou pas acht maanden na constatering van de overtredingen de werknemers daarop hebben aangesproken. De HR verwerpt het cassatieberoep. In overeenstemming met eerdere rechtspraak overweegt de HR dat art. 6:89 BW niet ziet op gevallen waarin is nagelaten de overeengekomen prestatie te verrichten. Volgens de HR is de verbintenis van (voormalige) werknemers uit hoofde van een non-concurrentiebeding een verbintenis om bepaald handelen na te laten. Bij schending van zo'n beding is dus geen sprake van gebrekkig presteren, maar van niet presteren, aldus de HR.

ECLI:NL:HR:2024:336

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel