Booking.com moet zich aansluiten bij pensioenfonds PGB

31 januari 2024

Het gerechtshof in Den Haag oordeelde dat Booking.com een (online) reisagent is en zich, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1999, moet aansluiten bij pensioenfonds PGB. De totale kosten voor Booking.com worden geschat op EUR 405 miljoen. 

De Hoge Raad stelde in 2021 al vast dat Booking.com een (online) reisagent is en verwees de zaak terug naar het hof in Den Haag. Daar voerde Booking.com voornamelijk het verweer dat zij in hoofdzaak een IT-bedrijf is en geen (online) reisagent, omdat het merendeel van haar loonsom kan worden toegerekend aan IT-werkzaamheden. Het hof gaat daarin niet mee en oordeelt dat Booking.com geen IT-bedrijf is, maar hoofdzakelijk een '(online) reisagent'. 

Houthoff heeft namens PGB bepleit dat de kern van de bedrijfsactiviteiten van Booking.com voornamelijk bestaat uit het bemiddelen bij het (online) boeken van accommodaties via haar reserveringsplatform. Deze kernactiviteit kan volgens het hof afgeleid worden uit de omschrijving in de statuten, de informatie op de website, de algemene voorwaarden, de jaarstukken en de omzet van het bedrijf. Het grootste deel van de werkzaamheden van het personeel van Booking.com kan aan deze kernactiviteit worden toegeschreven, waaronder ook de IT- en softwarewerkzaamheden vallen. Booking.com is daarmee verplicht deel te nemen aan de pensioenregeling van de bedrijfstak reisbranche, ondergebracht bij PGB.

Het Houthoff team dat PGB met succes heeft bijgestaan bestond uit Edward de Bock, Thomas Stouten, Anouk Boutens, Roland de Greef, Eva Milou Moison, Romee Kool, Daniel Agranovich, Jonas Angelier en Thomas de Bekker.

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel