CBRE Global Investors hoeft Bijenkorf-panden niet aan Bijenkorf aan te bieden
25 februari 2021
25 februari 2021

De Bijenkorf plaatste zichzelf in een ongunstige positie bij de Hoge Raad in een strijd tegen een consortium rondom CBRE Global Investors, de verhuurder van zijn panden. CBRE Global Investors zou het vastgoed te koop moeten aanbieden aan de warenhuisketen. Bij het arrest van 24 december 2019 wees het gerechtshof Den Haag die vordering af. De Hoge Raad bekrachtigt nu dat arrest.

De Bijenkorf maakte in 2017 totaal vijf procedures aanhangig tegen zowel de verkopers, de holdings als de verhurende vastgoedvennootschappen. De Bijenkorf betoogde dat zij, gelet op de transactie, een beroep op de in de huurovereenkomsten opgenomen voorkeursrechten kon doen. Zij vorderde op die grond dat de panden of de aandelen in de vastgoedvennootschappen aan haar te koop zouden worden aangeboden. Verder vorderde De Bijenkorf schadevergoeding en in totaal nog een bedrag van ongeveer 22 miljoen euro aan contractuele boetes. De vorderingen van De Bijenkorf zijn in eerste en tweede aanleg integraal afgewezen. Het door De Bijenkorf ingestelde cassatieberoep is op 19 februari 2021 door de Hoge Raad verworpen. Daarmee zijn de procedures over de Bijenkorf-panden tot een eind gekomen.

Houthoff stond CBRE Global Investors bij in 2017 en in de cassatieprocedure. Het Houthoff litigation-team bestond uit Bart van der Wiel, Tijs van Tatenhove en Nathalie Amiel. Het team trok in cassatie samen op met een team van BarentsKrans.
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner