ChatGPT en GPT in Legal

22 maart 2023

Sinds de lancering van ChatGPT is er al veel geschreven en gepubliceerd in diverse (inter)nationale tijdschriften, vakbladen en andere nieuwsbronnen. Verschillende beroepsgroepen worden dan ook al aardig nerveus. Is het een bedreiging of hulpmiddel? Dat is een vraag die vele professionals nu bezighoudt, zo ook in het juridisch domein, en een aanleiding is voor dit rapport.

Dit rapport geeft een overzicht van de recente ontwikkelingen omtrent GPT in het algemeen en ChatGPT in het bijzonder. In het eerste hoofdstuk wordt toegelicht wat ChatGPT is, wat de mogelijkheden en de tekortkomingen zijn. Vervolgens wordt in het tweede hoofdstuk uiteengezet wat de recente ontwikkelingen van GPT zijn in het juridische domein, welke toepassingen al bestaan en wat er mogelijk aan zit te komen. Het rapport sluit in het derde hoofdstuk af met een overzicht van enkele AI-gedreven Legal Tech toepassingen die momenteel al beschikbaar zijn bij Houthoff.

Mocht je naar aanleiding van dit rapport vragen hebben of nadere toelichting willen over bijvoorbeeld de bruikbaarheid van GPT in jouw juridische praktijk, neem dan contact op met Innovation & Knowledge via innovation@houthoff.com.

Written by:
Steven ter Horst

Key Contact

Amsterdam
Head of Innovation