Consultatiereactie op Wetsvoorstel P2B-Verordening

Consultatiereactie op Wetsvoorstel P2B-Verordening

26 juli 2021

Albert Knigge, Isabella Wijnberg, Jurre Reus en Elselique Hoogervorst schreven namens Houthoff een reactie op het consultatievoorstel van de Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (consultatievoorstel), waarmee de wetgever de Europese Platform-to-business-verordening (2019/1150; P2B-verordening) inpast in het Nederlandse rechtssysteem.

In het consultatievoorstel krijgt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de bevoegdheid de verplichtingen die de verordening oplegt aan platforms en zoekmachines bestuursrechtelijk te handhaven. Het voorstel regelt ook een aantal aspecten die verband houden met de mogelijkheid tot het instellen (namens zakelijke gebruikers) van een collectieve actie op grond van de P2B-Verordening.

In de consultatie stipt Houthoff onder meer aan dat de criteria voor toepasselijkheid zoals die in het voorstel zijn geformuleerd, potentieel een grote mate van extraterritoriale werking kennen en bovendien vragen oproepen wanneer deze worden toegepast op het bestaande systeem van collectieve acties.

De reactie van Albert Knigge, Isabella Wijnberg, Jurre Reus en Elselique Hoogervorst op het consultatievoorstel leest u hier. Meer informatie vindt u hier
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Isabella Wijnberg

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 65 09
+31 6 5316 8462

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Senior Associate
+31 20 605 65 76
+31 6 8380 3239
Elselique Hoogervorst

Key Contact

Amsterdam
Professional Support Lawyer
+31 20 605 64 57
+31 6 1926 6489