CSRD: amendment to Accounting Directive changes the scope of reporting requirements

CSRD: aanpassing Jaarrekeningrichtlijn verandert reikwijdte rapportageverplichtingen

13 december 2023

Onlangs wijzigde de Europese Commissie de groottecriteria uit de Jaarrekeningrichtlijn (2013/34/EU). Aan de hand van deze criteria wordt de toepasselijkheid en het toepassingsmoment van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bepaald. De aanpassingen zijn daarom relevant voor de vraag of en, zo ja, wanneer de CSRD van toepassing wordt op een onderneming.

In artikel 3 van de Jaarrekeningrichtlijn wordt aan de hand van drempelwaarden een onderscheid gemaakt tussen micro-, kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Dit onderscheid is van belang voor de toepassing van financiële rapportageverplichtingen en de te verstrekken informatie.

Toepassing groottecriteria voor niet-financiële rapportage

Artikel 5 van de CSRD bepaalt het toepassingsmoment voor niet-financiële rapportage aan de hand van deze groottecriteria. Zo moeten grote ondernemingen van openbaar belang bijvoorbeeld al rapporteren over het boekjaar dat begint op of na 1 januari 2024, terwijl dit voor kleine en middelgrote ondernemingen pas geldt vanaf het boekjaar 2026. Daarbij kunnen de groottecriteria ook van invloed zijn op de rapportagestandaarden onder de CSRD.

De aangepaste groottecriteria

De groottecriteria worden ten minste iedere vijf jaar door de Europese Commissie getoetst aan de gevolgen van de inflatie. Naar aanleiding hiervan publiceerde de Europese Commissie afgelopen september beoogde aanpassingen ter consultatie. Na afloop van de consultatieperiode heeft de Europese Commissie een gedelegeerde richtlijn vastgesteld. De gedelegeerde richtlijn wordt nog gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Update 30 januari 2024: de gedelegeerde richtlijn is op 21 december 2023 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd (nummer 2023/2775) en is daarom op 24 december 2023 in werking getreden. De lidstaten moeten de gedelegeerde richtlijn uiterlijk 24 december 2024 in de nationale wetgeving hebben geïmplementeerd.

De drempelwaarden wijzigen als volgt:

Categorie Drempelwaarden Balanstotaal Netto-omzet

Micro

Huidig

≤ €350.000

≤ €700.000

 

Aangepast

≤ €450.000

≤ €900.000

Klein

Huidig

≤ €4.000.000

≤ €8.000.000

 

Aangepast

≤ €5.000.000

≤ €10.000.000

Middelgroot

Huidig

≤ €20.000.000

≤ €40.000.000

 

Aangepast

≤ €25.000.000

≤ €50.000.000

Groot

Huidig

> €20.000.000

> €40.000.000

 

Aangepast

> €25.000.000

> €50.000.000

 

Hiermee verhogen de drempelwaarden voor balanstotaal en netto-omzet met 25% tot 28,6%. Uit artikel 2 van de gedelegeerde handelingen volgt dat deze nieuwe drempelwaarden in elk geval vanaf het boekjaar 2024 moeten worden toegepast. Lidstaten mogen echter ook toestaan dat de gewijzigde drempelwaarden met terugwerkende kracht vanaf het boekjaar 2023 worden toegepast.

Check hoe deze aanpassing relevant is voor uw organisatie

Vanaf 2024 zijn de bovenstaande wijzigingen ook zichtbaar in het Houthoff ESG Compass. Met het ESG Compass kunt u toetsen welke (aankomende) richtlijnen relevant zijn voor uw organisatie. Deze tool is voor iedereen vrij toegankelijk. Door het ESG Compass te starten, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van Houthoff

Written by:

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Associate