CSRD: consultation response to EU reporting standards

CSRD: consultatiereactie op Europese rapportagestandaarden

7 juli 2023

Afgelopen januari trad de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking. Dat betekent dat alle grote ondernemingen vanaf 2024/2025 jaarlijks verplicht moeten rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en -resultaten aan de hand van de bindende European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Het doel van de ESRS is om duidelijke, inhoudelijke en praktische handvatten te bieden voor de implementatie van de CSRD binnen de bedrijfsvoering.

Na een update van deze standaarden in november 2022, publiceerde de Europese Commissie op 9 juni 2023 een gewijzigde versie van het ontwerp en werd een internetconsultatie opengesteld. Bij het geven van juridisch advies over de CSRD en (concept) ESRS stelden we vast, dat cliënten worstelen met het doel van de richtlijn wat betreft het identificeren van ESG-risico's en kansen. Een verdere verduidelijking van de ESRS kan bedrijven helpen om hun jaarlijkse rapportage te verbeteren en tegelijkertijd het de druk op mkb-bedrijven te verlichten.

Jacques Kröner en Yentl Coenradie gaan in een consultatiereactie in op drie meer algemene aspecten van het ESRS-ontwerp. Allereerst pleiten zij voor een verduidelijking van in de ESRS gebruikte open normen, ter voorkoming van rechtsonzekerheid. De reactie bevat voorts enkele voorstellen ter uitbreiding en verbetering van de uitzondering voor rapportage over scope 3-emissies. Daarnaast vragen zij nadere uitleg van het begrip 'dependencies on principal risks', dat naar aanleiding van de CSRD is opgenomen in de Jaarrekeningrichtlijn, en de manier waarop daarover gerapporteerd moet worden.

Written by:

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Associate