DSB keert boedeloverschot uit aan meer dan 280.000 schuldeisers

15 juni 2022

Afgelopen anderhalf jaar adviseerde Houthoff DSB bij de (voorbereiding van de) uitdeling van ongeveer EUR 650 miljoen boedeloverschot aan schuldeisers na afloop van het faillissement van DSB. Deze schuldeisers kunnen sinds het einde van het faillissement van DSB, in december 2021, aanspraak maken op rente.

Het gaat in totaal om meer dan 280.000 rentevorderingen van oud-rekeninghouders van DSB en DNB als uitvoerder van het depositogarantiestelsel. Om een efficiënte uitdeling mogelijk te maken heeft DSB na het faillissement surseance van betaling aangevraagd en een liquidatieakkoord aangeboden aan haar schuldeisers. Onder toepassing van de Brandarisregeling, die pas voor de derde keer in Nederland is toegepast, is een commissie aangesteld die het akkoord heeft beoordeeld en aangenomen. Het akkoord is eind mei door de rechtbank gehomologeerd. Deze beschikking is op 3 juni 2022 in kracht van gewijsde gegaan en daarmee is het akkoord verbindend. DSB heeft een website geopend waar oud-rekeninghouders hun rentevordering kunnen claimen. In de loop van juni 2022 wordt in dat kader een brede mediacampagne uitgerold.

Het kernteam van Houthoff dat DSB adviseerde bestond uit Christiaan Zijderveld, Joost den Hollander, Ewoud van der Leek en Casper Kool. Daarnaast hebben Frédéric Verhoeven, Karien Burg, Anne Sleurink, Thomas de Weerd, Nicole Bilderbeek, Philippe Stille en Thomas de Rave meegewerkt.
Written by:
Christiaan Zijderveld

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
Frederic Verhoeven

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
Thomas de Weerd

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner