Een mooiere horizon voor duurzame vliegtuigbrandstof: Sasol en Topsoe vormen een toekomstig bedrijf om de wereldwijde SAF-productie te versnellen

Een mooiere horizon voor duurzame vliegtuigbrandstof

Sasol en Topsoe vormen een toekomstig bedrijf om de wereldwijde SAF-productie te versnellen
30 juni 2023

Houthoff heeft de (toekomstige) 50/50 joint venture tussen Sasol en Topsoe geadviseerd bij het opstellen van de joint venture agreement. Hiermee bevestigen partijen hun toewijding om duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF) te produceren en bij te dragen aan de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.

Het doel van de Sasol Topsoe JV is het ontwikkelen, bouwen, bezitten en exploiteren van duurzame vliegtuigbrandstoffabrieken en het op de markt brengen van duurzame vliegtuigbrandstoffen die voornamelijk zijn afgeleid van niet-fossiele grondstoffen, waarbij gebruik wordt gemaakt van groene waterstof, duurzame kooldioxidebronnen en biomassa met een bijzondere focus op Sasols Fischer Tropsch en Topsoes gerelateerde technologieën.

De adviseur van Topsoe was Accura, Sasol werd geadviseerd door het in-house team. De transactie heeft goedkeuring nodig van de relevante mededingingsautoriteiten.

Written by:

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner | Head of International

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Brussel
Advocaat | Partner