ESG & M&A: waarom ESG-kwesties de blijvende aandacht verdienen

21 februari 2023

ESG is binnen de M&A-wereld momenteel on the rise, zo luidt het. ESG staat voor Environmental, Social & Governance. De term houdt binnen M&A in dat bij de selectie en het beheer van deelnemingen factoren als energieverbruik, beschikbaarheid van grondstoffen, milieu-impact van de operaties, diversiteit binnen het bedrijf, naleving van mensenrechten, veilige werkomstandigheden en goed ondernemingsbestuur worden meegewogen.

Waar ESG-investeringen in de jaren zestig van de vorige eeuw – onder de noemer Social Responsible Investing (SRI) – voorzichtig opkwamen, lijkt het erop dat investeerders en ondernemingen zich het vandaag de dag niet langer kunnen permitteren om het onderwerp ESG te negeren. Bovendien bestaat binnen de literatuur en de praktijk consensus dat ESG-investeringen en ESG-doelstellingen van meerwaarde zijn. Een meerwaarde die wordt onderschreven én gedreven door regulatoire ontwikkelingen die ondernemingen ertoe (gaan) verplichten te rapporteren over ESG(-compliance) (CSRD, CSDDD).

Kortom, ESG lijkt tegen deze achtergrond niet langer slechts on the rise binnen M&A maar ook here to stay en zal een prominentere rol gaan innemen binnen M&A-strategie en M&A-processen. Reden waarom ESG-kwesties ook de blijvende aandacht verdienen.

In deze bijdrage beoogt Erik de rol van ESG-kwesties binnen M&A-processen op twee manieren inzichtelijk te maken. Eerst door kort toe te lichten wat in de regel onder ESG wordt verstaan en welke rol ESG-kwesties momenteel innemen binnen M&A-processen.

 

Written by:

Key Contact

Londen
Advocaat | Senior Associate