Global Arbitration Review brengt nieuwe GAR 100 uit

6 april 2023

Met trots melden wij dat wij in de nieuwste uitgave van de GAR 100 prijken tussen de wereldwijde elite op het gebied van internationale arbitrage. De criteria voor het onderzoek waren onder meer reputatie, ervaring en de hoeveelheid werk.

De arbitragepraktijk bestaat uit 25 medewerkers in Rotterdam en wordt geleid door Dirk Knottenbelt (Partner), die tevens voorzitter is van de Raad van Advies van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) en bestuurslid van de Dutch Arbitration Association. Nog drie namen in Rotterdam om te onthouden zijn die van Thomas Stouten (Partner), Remme Verkerk (Partner) en Isabelle van den Nieuwendijk (Counsel).

RECENTE ONTWIKKELINGEN

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne kondigde Houthoff in maart 2022 aan dat de relatie met Rusland zou worden beëindigd.
Het kantoor heeft verschillende successen geboekt bij de Nederlandse rechter. Zo hielp Houthoff een groep Zweedse investeerders beslag te leggen op een vliegtuig van Tanzania om daarmee een door het ICSID toegewezen bedrag van USD 165 miljoen te innen. Een rechter in Limburg weigerde het beslag op te heffen.

Het kantoor hielp HeidelbergCement (nu: Heidelberg Materials) een gedeeltelijke vernietiging van een NAI uitspraak te verkrijgen. Tegen de beslissing is een cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad.

Voor een Nederlandse investeerder won het kantoor een antiarbitrageprocedure die door Polen bij de Amsterdamse rechter was ingesteld. Polen had daarbij verzocht om beëindiging van een vordering onder een intracommunautair bilateraal investeringsverdrag.

Houthoff stond samen met Hanotiau & van den Berg India bij in verschillende procedures waarin verzocht was om vernietiging van vonnissen in het kader van investeringsverdragen. Bij die vonnissen, die in het voordeel van Mauritiaanse telecominvesteerders waren gewezen, was een bedrag gemoeid van USD 111 miljoen. De Hoge Raad heeft begin 2023 twee deelvonnissen gehandhaafd. Er loopt nog een procedure bij de Haagse rechtbank tegen het eindvonnis. Ook heeft India een vernietigingsprocedure ingesteld voor herziening van de vonnissen op grond van vermeende fraude door de investeerders.

Vennootschappen van de veroordeelde Amerikaanse verzekeringstopman Greg Lindberg hebben Houthoff ingeschakeld in een vernietigingsprocedure naar aanleiding van een NAI geschil van EUR 150 miljoen met de Nederlandse levensverzekeraar Conservatrix.

Houthoff treedt nog altijd op als lead counsel in drie verschillende ICC arbitrages tegen PDVSA dochter Bariven, waarbij meer dan USD 1 miljard in geschil is.

Het kantoor vertegenwoordigt het Italiaanse energiebedrijf Eni in een vernietigingsprocedure in verband met arbitrage met het Nederlandse gasbedrijf GasTerra; het gaat in die procedure om een belang van miljarden euro’s. In de zaak is het nu wachten op de uitspraak van de Hoge Raad.

Knottenbelt is toegetreden tot de Raad van Advies van het nieuwe arbitrageforum voor de luchtvaart in Den Haag: The Hague Court of Arbitration for Aviation (The Hague CAA).

REACTIES VAN CLIËNTEN

Eén cliënt prijst Houthoff om haar “praktische benadering en zakelijk inzicht”, en Stouten is volgens deze cliënt een “vlijmscherpe” advocaat.

Stouten ontvangt ook loftuitingen van een andere cliënt, die hem “een van de toekomstige leiders in het Nederlandse arbitragelandschap” noemt. Die cliënt voegt daaraan toe dat Houthoff kennelijk “steeds weer opnieuw de knapste koppen aan zich weet te binden”.

Written by:

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner