12 oktober 2021

Wij zijn heel blij en trots met de benoeming van zeven nieuwe partners. Alle zeven werken al hun hele advocatencarrière bij Houthoff. Met groot vertrouwen in hun expertise en enthousiasme bouwen wij verder aan een mooie en duurzame toekomst voor ons kantoor, onze cliënten en de wereld om ons heen.

PHILIP VAN DER EIJK (1988)

Philip is gespecialiseerd in nationale en grensoverschrijdende M&A-transacties. Hij heeft ruime ervaring in het bijstaan bij complexe ontvlechtingstransacties. In 2018 was Philip gedetacheerd bij Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, een gezaghebbend advocatenkantoor in New York. Eerder was hij ook verbonden aan de EU & Competition praktijkgroep op het kantoor van Houthoff in Brussel. Philip is co-chair van Houthoffs China Team en adviseerde Chinese cliënten bij de grootste Chinese overnames in Nederland. Lees meer.

GUILLETTE VAN GRINSVEN (1987)

De in fusies en overnames gespecialiseerde Guillette adviseert zowel private equity en venture capital investeerders als strategische partijen. Zij legt zich vooral toe op transacties met grensoverschrijdende of herstructurerings- aspecten en financial regulatory M&A. In 2018 was van Grinsven gedetacheerd in Londen bij Sidley Austin, een groot Amerikaans advocatenkantoor. Van Grinsven is lid van het bestuur van de Young M&A community van Alex van Groningen en de legal & regulatory commissie van de Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen. In 2016 won van Grinsven de award Best Young Professionals Law, van Alex van Groningen. Lees meer.

MARJOLEIN HEUTEN (1986)

Marjolein is werkzaam binnen de praktijkgroep Litigation & Arbitration en is gespecialiseerd in Corporate Litigation. Zij adviseert en vertegenwoordigt cliënten onder meer in het kader van enquêtezaken, post-M&A geschillen en aandeelhoudersgeschillen. Daarnaast doceert Marjolein aan de Law Firm School. Lees meer.

PAUL SLUIJTER (1983)

Paul werkt binnen de praktijkgroep Litigation & Arbitration en is gespecialiseerd in complexe, grensoverschrijdende procedures. Met zijn diepgaande kennis van het burgerlijk (proces)recht en het internationaal privaatrecht adviseert hij cliënten over de internationale strategie, veelal in kwesties met meerdere partijen waarin verschillende rechters bevoegd kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn massaschadezaken, mededingingsrechtelijke follow-on litigation en complexe beslagkwesties. Paul publiceert en doceert over procesrecht en internationaal privaatrecht en promoveerde aan de Tilburg University. Lees meer.

JET STOLK (1983)

Jet haar specialisatie is het in arbeidsrecht. Daarbij focust zij zich op de corporate kant van het arbeidsrecht, met onderwerpen als bestuurders, beloningen, reorganisaties, medezeggenschap en overgang van onderneming. Daarnaast is Jet bestuurslid bij de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam en Stichting Florijn. Jaarlijks geeft zij diverse cursussen, onder andere over bestuurders en over de WN. Lees meer.

REMME VERKERK (1980)

Remme, werkzaam bij de praktijkgroep Litigation & Arbitration, en zijn specialisatie is het burgerlijk procesrecht. Hij adviseert cliënten over het realiseren van praktische oplossingen voor complexe conflicten, zoals over de erkenning, tenuitvoerlegging of vernietiging van arbitrale vonnissen. Hij procedeert met regelmaat bij de rechtbanken, hoven en bij de Hoge Raad. Remme combineert zijn praktijk met zijn functie als hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de Universiteit Utrecht. Hij doceert en publiceert met regelmaat over geschilbeslechting. Lees meer.

RICHARD WITVLIET (1986)

Richard, gespecialiseerd in fusies & overnames, adviseert met name Britse private-equityfondsen met een healthcare en tech sectorfocus. Doordat hij beschikt over een master in Business Economics maakt Richard gebruik van een interdisciplinaire benadering van het recht en financiële economie bij het adviseren van cliënten. Van 2016 tot en met 2017 was hij gedetacheerd bij Herbert Smith Freehills, een toonaangevend advocatenkantoor in Londen. In 2018 won hij de M&A Award voor Best Young M&A Lawyer van Alex van Groningen. Lees meer.

Publicaties

View more View less

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner