Paul Sluijter

Advocaat | Partner

Sectors

Languages

Nederlands
Engels

Follow me

Paul is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, handelsrecht en internationaal privaatrecht. Zijn focus ligt op complexe grensoverschrijdende geschillen, waaronder mededingingsrechtelijke follow-on litigation, internationale massaschadezaken en procedures inzake aansprakelijkheid van aandeelhouders. Zijn uitdagingen liggen in het bepalen van de internationale strategie in kwesties waarin mogelijk meerdere rechters bevoegd zouden kunnen zijn en soms al buitenlandse parallelle procedures lopen, waarbij hij onder meer adviseert over bevoegdheidsincidenten, grensoverschrijdende discovery, beslaglegging en de erkenning/tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen. Verder richt hij zich op de vraag welk recht van toepassing is op (bundels van) claims of contracten, waarbij met name strategische mogelijkheden bestaan op de grenzen van procesrecht en materieel recht en van vennootschaps- en civiel recht.
 • Recommended
  Legal 500, Commercial Litigation (2024 edition)
 • Recommended
  Legal 500, Class Actions (2024 edition)
 • Recommended
  Legal 500, Dispute Resolution: Commercial Litigation (2023 Edition)

Paul is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) en neemt deel aan het HB Incubator Programma, een project waarmee aan veelbelovende start-ups juridisch advies tegen een gereduceerd tarief wordt gegeven. Hij heeft (ipr-)cursussen verzorgd voor de rechterlijke macht en publiceert over het civiel procesrecht en internationaal privaatrecht. Paul heeft van 2007-2011 promotieonderzoek en diverse andere onderzoeks- en onderwijstaken verricht bij Tilburg University, waar hij nu als research fellow aan verbonden is. 

Opleidingen

 • Ph.D. Civiel procesrecht (Tilburg University) (titel proefschrift: "Sturen met proceskosten. Wie betaalt de prijs van verstorend procesgedrag?").
 • LL.M. Research Master in Law (cum laude) (Tilburg University)
 • Advised Strik Bedrijven Beheer B.V. on the sale of 75% of the shares in Innovative Taste B.V. to Barentz International B.V.