Royal Netherlands Military Constabulary allowed to use ethnic profiling at the border, but no longer wishes to do so

Marechaussee mag definitief niet meer controleren op basis van etniciteit

16 mei 2023

UPDATE

Het is definitief: etnisch profileren bij controles aan de grens is verboden. De Staat heeft beslist de uitspraak van de rechter hierover van eerder dit jaar niet aan te vechten. Nu er geen cassatie wordt ingesteld, behoren controles aan de grens door de Koninklijke Marechaussee op basis van etniciteit voorgoed tot het verleden. 

Thijs van Aerde: "Het is een historische dag voor de gelijke rechten. Het was een voorrecht om deel uit te maken van zo'n groep bevlogen mensen."

14 februari 2023

De Koninklijke Marechaussee mag niet langer controleren aan de grens op basis van etniciteit, oordeelt het gerechtshof in Den Haag. Hiermee wordt de uitspraak van 22 september 2021, die etnisch profileren wel toestond, ongedaan gemaakt.

Thijs van Aerde, lead counsel in deze pro bono-zaak: “Dit is een historische en baanbrekende uitspraak, waarin het hof terecht oordeelt dat het selecteren van mensen op basis van bijvoorbeeld hun huidskleur, verboden discriminatie oplevert.”

Rechtspraak.nl | Koninklijke Marechaussee mag bij controles op verblijfstatus geen gebruik maken van ras als selectiekenmerk

8 december 2022

Vandaag diende het hoger beroep in de rechtszaak tegen etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee (KMar). Thijs van Aerde: "De zaak ligt bij het hof heel helder voor: mag de KMar mensen verschillend behandelen, al naar gelang hun etniciteit? Volgens de coalitie is het antwoord op die vraag: natuurlijk niet.

Drie opvallende momenten tijdens de zitting:
  • De KMar wil gebruik blijven maken van etniciteit 
  • Controle op nationaliteit leidt tot controle op etniciteit 
  • Krachtige verklaringen van betrokken burgers 
     

Lees het bericht van Amnesty International.

19 november 2021

De Koninklijke Marechaussee wil stoppen met etnisch profileren aan de grens en dat is een belangrijke stap voor Nederland. Dit blijkt uit een notitie die is gepubliceerd voorafgaand aan een rondetafelgesprek op 24 november in de Tweede Kamer. 

NOS | Marechaussee mag etnisch profileren aan de grens, maar wil dit niet langer

22 september 2021

De Koninklijke Marechaussee mag het beleid voortzetten waarbij zij mede op basis van etniciteit controles aan de grens uitvoert. Houthoff staat pro bono een coalitie van maatschappelijke organisaties bij die via de rechter de Staat wil dwingen te stoppen met dit beleid dat tot discriminatie leidt.

Thijs van Aerde: "De uitspraak van vandaag is in niemands belang. De strijd om een einde te maken aan etnisch profileren zal worden voortgezet."

Lees hier de uitspraak.

10 juni 2021

Op 15 juni behandelt de rechtbank Den Haag de zaak over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee (KMar). Een coalitie van burgers en maatschappelijke organisaties daagde de Staat voor de rechter. Het huidige beleid van de KMar staat toe dat etniciteit een rol speelt bij controles aan de grens. Dat leidt tot discriminatie en daarom vraagt de coalitie aan de rechter om hier een einde aan te maken.

Houthoff vertegenwoordigt twee individuele burgers en antidiscriminatiebureau RADAR op pro bono basis in een procedure tegen de Koninklijke Marechaussee. In deze procedure trekt Houthoff gezamenlijk op met het Public Interest Litigation Project van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (PILP-NJCM), de Nederlandse afdeling van Amnesty International, Controle Alt Delete en antidiscriminatiebureau RADAR. "Het werk dat Houthoff doet, vindt plaats in het hart van de maatschappij, waarbij gelijkheid aan de basis moet staan. Wij zijn daarom trots een bijdrage te kunnen leveren aan deze fundamentele en belangrijke zaak", aldus Thijs van Aerde.

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel