Maximering huurprijsverhoging voor vrijesectorwoningen is een feit

29 april 2021

Karima Bol en Laura Verëll schreven een publicatie omtrent de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten.

De Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten is op dinsdag 23 maart 2021 aangenomen door de Eerste Kamer en treedt op 1 mei 2021 in werking. Op grond van deze wet kunnen de huurprijzen van geliberaliseerde huurwoningen vanaf 1 mei 2021 jaarlijks maximaal met het niveau van de inflatie plus 1 procent stijgen. Dit betekent dat afspraken tussen verhuurders en huurder voor zover die resulteren in een huurverhogingspercentage dat deze maximale huurverhoging overstijgt niet (langer) geldig zijn. Dit wordt gezien als een behoorlijke inperking van de contractsvrijheid.

Na inwerkingtreding wordt de wet binnen 2,5 jaar geëvalueerd, waarna tot een eventuele verlenging kan worden besloten. In ieder geval gedurende deze periode van drie jaar is een beding in de huurovereenkomst nietig voor zover daaruit een hogere huurverhoging volgt dan wettelijk is toegestaan.

De publicatie 'Maximering huurprijsverhoging voor vrijesectorwoningen is een feit' is hier te lezen.
Written by:
Karima Bol

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel