Piotr Wilinski was awarded an honorable mention by the jury of the CEPANI Academic Prize

Piotr Wilinski ontvangt eervolle vermelding van jury van CEPANI Academic Prize

16 juni 2023

Proefschrift Piotr Wilinski – Professional Support Lawyer in de praktijkgroepen Procesvoering en Arbitrage – ontvangt eervolle vermelding van de jury van de CEPANI Academic Prize 

Volgens de jury volgde de vergelijkende benadering van het proefschrift "een gestructureerde methodologie met uitgebreid onderzoek ter onderbouwing. Ook was dit een helder verhaal over een ingewikkeld onderwerp." De jury prees ook het feit dat "vanuit praktisch oogpunt vooral de procesadvocaat dit boek enorm zal weten te waarderen, omdat het niet alleen antwoord geeft op alle vragen over het mandaat van het scheidsgerecht, maar ook een bron van inspiratie biedt. Ook voor arbiters is het aan te raden dit uitstekende proefschrift bij de hand te houden."

Het proefschrift van Wilinski gaat over de invulling dat in de internationale arbitrageliteratuur aan het mandaat van het scheidsgerecht wordt gegeven. Toch blijft het een ongrijpbaar concept dat niet in de wet wordt gedefinieerd. Vaak wordt aangehaakt bij andere aspecten, zoals doelstelling, bevoegdheden, opdracht of zelfs rechtsgebied van het scheidsgerecht. Hoe het mandaat van het scheidsgerecht moet worden geïnterpreteerd, blijft lastig te vangen en kan niet eenvoudig worden afgebakend.

Tegelijk levert schending van het mandaat reden op om het arbitrale vonnis in de vervolgfase aan te vechten (in een vernietigingsprocedure of tijdens de tenuitvoerlegging). Het gebrek aan duidelijkheid over de invulling van het mandaat geeft vervolgens aanleiding tot een brede uitleg van de grond, waardoor de fundamentele waarde van arbitrage – het definitieve karakter van het arbitrale vonnis – wordt ondermijnd.

In het proefschrift wordt binnen een select aantal rechtssystemen (namelijk de UNCITRAL-modelwet, Frankrijk, Engeland, de VS en het Verdrag van New York) gekeken naar de verschillen en overeenkomsten van vorderingen die worden ingesteld omdat het scheidsgerecht buiten zijn mandaat zou zijn getreden. Door te kijken wat binnen de gekozen rechtssystemen als een overschrijding van bevoegdheden wordt beschouwd, kunnen we gemeenschappelijke aspecten in kaart brengen. Zo krijgen arbiters, rechters en juristen meer grip op wat het mandaat van het scheidsgerecht precies behelst. Dit onderzoek bouwt daarmee verder aan de definitie van dat mandaat.

Het proefschrift is hier beschikbaar.

 
Written by: