Corporate responsibility? Reporting required!

Verantwoord ondernemen? De rapportage verplicht!

4 juli 2023

De afgelopen maanden is er veel gezegd, geschreven en ook geklaagd over het wetsvoorstel ‘Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen’. De vraag rijst of in de reacties de juiste accenten worden gelegd. Enige uitleg kan daarom geen kwaad. Vooral ook om daarna de risico's te kunnen doordenken.

Marianne Bloos schreef een artikel voor het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen over het wetsvoorstel.

Written by:
Marianne Bloos

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Of Counsel