Houthoff

Reactie namens Houthoff op internetconsultatie

Voorontwerp aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure
25 november 2019

Onlangs sloot de publieke consultatie van het Voorontwerp Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure. Het wetsvoorstel beoogt de effectiviteit van de geschillenregeling te verbeteren. Daartoe worden de gronden verruimd waarop de vorderingen tot uitstoting en uittreding kunnen worden toegewezen. Ook wordt voorgesteld dat een vordering op grond van de geschillenregeling bij de Ondernemingskamer kan worden ingesteld nadat deze in een enquêteprocedure heeft geoordeeld dat sprake is van onjuist beleid of wanbeleid.

Het wetsvoorstel regelt tevens een verduidelijking van de toegang tot de enquêteprocedure voor aandeelhouders en certificaathouders van beursvennootschappen. Zij kunnen een enquêteprocedure instellen als zij alleen of gezamenlijk ten minste 1% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of een beurswaarde van ten minste €20 miljoen. De waarde van het geplaatste kapitaal van de beursvennootschap speelt daarbij, anders dan onder huidig recht, geen rol.

Namens Houthoff hebben Klaas van der Graaf, Jan Willem de Groot, Marjolein Heuten, Elselique Hoogervorst, Alexander van der Voort Maarschalk en Paul de Vries een reactie ingediend. De reactie vindt u hier.

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
Elselique Hoogervorst

Key Contact

Amsterdam
Professional Support Lawyer
Paul de Vries

Key Contact

Amsterdam
Notaris | Partner