Court approves Steinhoff restructuring plan

Rechter keurt schuldakkoord Steinhoff goed

27 juni 2023

De rechtbank Amsterdam homologeerde op 21 juni 2023 een door Steinhoff International Holdings N.V. aangeboden akkoord onder de Wet homologatie onderhands akkoord ("WHOA").

 

De Steinhoff-groep, een wereldwijd concern met meer dan 90.000 werknemers en een miljardenomzet, was niet in staat om haar schuld van EUR 10,4 miljard voor de uiterste datum van terugbetaling (30 juni 2023) terug te betalen. Om te voorkomen dat haar schuldeisers zich via uitwinning van hun zekerheden zouden verhalen op deelnemingen binnen de groep, bood Steinhoff haar schuldeisers en aandeelhouders een akkoord aan.

 

Dit akkoord houdt, in combinatie met een (buitengerechtelijk) UK consent request, in dat alle activa en passiva van Steinhoff zullen worden ondergebracht in een nieuwe structuur, vanwaaruit de deelnemingen van de Steinhoff-groep in de komende drie tot vijf jaar worden verkocht. Als er een bedrag resteert na terugbetaling van alle schulden, dan komt het overschot, via zogeheten contignent value rights, voor 80% terecht bij een groep financiële crediteuren en voor 20% bij de huidige aandeelhouders. Na overdracht van alle activa en passiva kan ervoor worden gekozen Steinhoff te ontbinden, waarmee automatisch haar beursnoteringen in Duitsland en Zuid-Afrika komen te vervallen.

De WHOA is ingevoerd in 2021 en is bedoeld om het mogelijk te maken een faillissement te voorkomen door middel van een dwangakkoord. Het akkoord van Steinhoff is qua bedragen veruit het grootste tot nu toe.

 

Frederic Verhoeven werd in dit WHOA-traject samen met Willem Meijer door de rechtbank benoemd als observator. Hij werd bijgestaan door Karien van Boekel en Joep Meester.

 

 

 

Written by:
Frederic Verhoeven

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
Karien Burg

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
Joep Meester

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Senior Associate