Regional grid operators reach consensus on the 'Framework of Agreements on Capital Requirements of Regional Grid Operators'

Regionale netwerkbedrijven bereiken onderhandelaarsakkoord over 'Afsprakenkader Kapitaalbehoefte Regionale Netwerkbedrijven'
9 december 2022

In het afsprakenkader staan basisafspraken vastgelegd over hoe de Staat een verzoek tot kapitaalstorting van regionale netwerkbedrijven beoordeelt en welke eisen de Staat stelt aan een dergelijk verzoek en aan eventuele participatie als nieuwe aandeelhouder van die regionale netwerkbedrijven.

De regionale netwerkbedrijven zijn een essentieel onderdeel van de Nederlandse energie-infrastructuur. Sinds lange tijd dragen zij, ondersteund door hun aandeelhouders (provincies en gemeenten), zorg voor de publieke belangen van een veilig, betrouwbaar, toegankelijk en betaalbaar regionaal energienetwerk. Om die reden is bij wet geregeld, dat de aandelen van netwerkbedrijven direct of indirect in publieke handen liggen. Naast publiek aandeelhouderschap, borgt de ACM als onafhankelijke toezichthouder en wet- en regelgeving de benoemde publieke belangen.

Regionale netwerkbedrijven moeten de komende jaren fors investeren om de klimaatdoelen te halen en economische groei te faciliteren. In totaal verwachten de drie grootste regionale netwerkbedrijven tot 2030 circa 30 miljard euro te moeten investeren in de uitbreiding en verzwaring van het regionale elektriciteits- en gasnet. Regionale netwerkbedrijven moeten deze investeringen voorfinancieren met een combinatie van vreemd en eigen vermogen. Daarbij is een solide kredietwaardigheid van belang om toegang tot vreemd vermogen te houden tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Om deze solide kredietwaardigheid te behouden, moeten de bedrijven additioneel eigen vermogen aantrekken.

Onder andere als gevolg van de energietransitie neemt de financieringsbehoefte verder toe. Bij een aantal regionale netwerkbedrijven ontstaat al een behoefte aan eigen vermogen op korte termijn. Deze kapitaalbehoefte kan nog tot 2040 of mogelijk zelfs tot 2050 of later aanhouden. Het precieze moment waarop deze kapitaalbehoefte zich voor ieder van deze bedrijven voordoet, verschilt aanzienlijk van netwerkbedrijf tot netwerkbedrijf, maar zeker is dat zowel Alliander, Enexis als Stedin een omvangrijke kapitaalbehoefte verwachten op korte of middellange termijn.

Houthoff adviseerde de aandeelhouders van Alliander N.V. bij het bereiken van dit onderhandelaarsakkoord over het 'Afsprakenkader Kapitaalbehoefte Regionale Netwerkbedrijven'. Het afsprakenkader wordt nu voorgelegd aan aandeelhouders en de Tweede Kamer voor besluitvorming. 

Het betrokken team bestond uit Jacques Kröner, Loet Venrooy, Willem Liedenbaum, Marc van Beuge en Tijn Schellekens.

Written by:

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel