Duurzaamheidsafspraken in de agrifood sector

Duurzaamheidsafspraken in de agrifood sector

geldende mededingingsregels en voorbeelden
7 december 2023

Door recente wijzigingen in de Europese mededingingsregels is meer speelruimte ontstaan voor duurzaamheidsafspraken in de agrarische sector. In de GMO-verordening zijn specifieke vrijstellingen van het kartelverbod opgenomen om verticale en horizontale afspraken mogelijk te maken waarmee hogere duurzaamheidsnormen in de toeleveringsketen in de agrovoedingssector worden bevorderd. Ook voorziet deze wijziging  in de erkenning van producenten- en brancheorganisaties die duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

Op 7 december 2023 heeft de Commissie guidelines aangenomen die meer duidelijkheid verschaffen over de reikwijdte van de nieuwe vrijstelling voor duurzaamheidsovereenkomsten. 

Wij hebben een publicatie voorbereid waarin wij deze en andere vrijstellingen bespreken. De publicatie bevat ook praktijkvoorbeelden van de toetsing van verschillende duurzaamheidsinitiatieven aan de vrijstellingscriteria.

Lees de publicatie.

Written by:
Yvo de Vries

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Brussel
Advocaat | Partner

Key Contact

Brussel
Advocaat | Counsel