Wetswijziging regeling voor belasting- en invorderingsrente

Wetswijziging regeling voor belasting- en invorderingsrente

19 december 2022

De Hoge Raad oordeelde recent dat geen belastingrente mag worden berekend over een periode waarin de Belastingdienst al beschikt over het te betalen belastingbedrag. Het arrest betrof de heffing van vennootschapsbelasting, maar strekt zich vanwege principiële overwegingen ook uit over andere belastingen waarbij belastingrente in rekening wordt gebracht. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de wetgever een wetswijziging voorgesteld met betrekking tot de regeling voor belasting- en invorderingsrente.

Op grond van de wetswijziging kan de inspecteur in bepaalde situaties de in rekening gebrachte belastingrente verminderen. Wanneer het te betalen bedrag aan belasting al was geheven, dan wel op aangifte was voldaan of afgedragen gedurende het tijdvak waarover belastingrente in rekening wordt gebracht. Voor de loon- en omzetbelasting werd inwerkingtreding verwacht in 2026, omdat eerder via automatisering niet uitvoerbaar was. Deze week heeft de Staatssecretaris van Financiën aangekondigd, dat de voorgestelde wet ook spoedig voor de loon- en omzetbelasting geldt. Nadere regels waaraan een verzoek om vermindering van belastingrente moet voldoen volgen nog. De nieuwe wet gaat in per 1 januari 2023. Belastingplichtigen, die een belastingrentebeschikking hebben ontvangen, die op 18 november 2022 nog niet onherroepelijk vaststond of na die datum is afgegeven, kunnen al voor inwerkingtreding van de nieuwe wet rentematiging aanvragen met een beroep op het arrest. 

Written by:
Chantal Presilli

Key Contact

Rotterdam
Tax Lawyer | Advocaat | Counsel
Sylvia Dikmans

Key Contact

Amsterdam
Tax Lawyer | Partner

Key Contact

Amsterdam
Tax Lawyer | Advocaat | Associate