Houthoff Litigation OPleidingsprogramma

Het Houthoff Litigation opleidingsprogramma

Een van de onderdelen van de Beroepsopleiding Advocaten is dat je zoveel mogelijk proceservaring opdoet en dus processtukken schrijft en zittingen bijwoont. Binnen de grote internationale kantoren werk je vooral aan omvangrijke zaken met grote belangen en in teams. Daarmee is het lastig om je procespunten te halen voor de opleiding. Daarom heeft Houthoff als belangrijk onderdeel voor het opdoen van proceservaring een samenwerking met een aantal kantoren in de sociale advocatuur. Daar word je voor een periode van ten minste één maand gedetacheerd en werk je in die periode volledig mee in de procespraktijk van het detacheringskantoor. Je behandelt zelfstandig zaken onder de begeleiding van ervaren advocaten en voert het woord op de zittingen. Onze ervaring is dat je over het algemeen al je procespunten in die maand haalt. Daarnaast – en net zo belangrijk - is het een hele waardevolle ervaring om mee te lopen in een heel ander soort praktijk en een ander soort cliënten te bedienen. Met deze samenwerking dragen wij bovendien een steentje bij aan de sociale advocatuur.

Meesters aan de Maas - Grafton Cederburg

"Ik was gedetacheerd bij het Rotterdamse advocatenkantoor Meesters aan de Maas ("MadM"). Dit sociale advocatenkantoor houdt zich voornamelijk bezig met het jeugd-, familie- en strafrecht. Bij MadM heb ik de sociale advocatuur leren kennen en meer in het bijzonder inzicht gekregen hoe het jeugd-, familie- en strafrecht het beste kan worden ingezet om bepaalde sociale doelen te bereiken. Denk hierbij aan het begeleiden en informeren van slachtoffers van ernstige misdrijven tijdens een strafproces, maar ook het waarborgen van het recht van een kind om in beginsel bij zijn of haar (biologische) ouders op te groeien. Deze praktijk wijkt sterk af van het werk dat ik bij Houthoff voornamelijk doe, namelijk het adviseren over nationale en internationale fusies en overnames, waarbij ik optreed voor zowel private equity als strategische partijen. Daarbij behartig ik voornamelijk de commerciële belangen van de cliënten. De detachering heeft mij in staat gesteld om mijn werk waar mogelijk te relativeren, maar zeker ook extra (sociale) vaardigheden geleerd die van pas zullen komen bij mijn werk voor Houthoff."

Zumpolle Advocaten - Philou Tomassen

"In het kader van mijn detachering werkte ik een maand bij Zumpolle Advocaten in Utrecht, met als doel om meer proceservaring op te doen tijdens mijn advocaat-stage. Zumpolle heeft een brede praktijk en is voornamelijk werkzaam binnen de sociale advocatuur. Het zijn stuk voor stuk advocaten die zeer betrokken zijn bij hun cliënten en de bijkomende maatschappelijke problematiek. Dagelijks kloppen mensen aan met zaken als dreigende dakloosheid, een ontslag op staande voet, uitgeprocedeerde asielzoekers, maar ook slachtoffers van de toeslagenaffaire en andere sociale zekerheidskwesties. Ik werd door de collega's van Zumpolle intensief betrokken bij deze zaken. Zo heb ik vaak bij intake-gesprekken gezeten, zittingen bijgewoond en natuurlijk ook zelf processtukken geschreven en het woord gevoerd in de rechtszaal. De zaak die mij het meest is bijgebleven, betrof een misbruikzaak van een minderjarige jongen. Hierin stond ik hem als slachtoffer bij om zijn verhaal naar voren te brengen en te verwoorden wat het misbruik voor een gevolgen heeft voor zijn leven."

"Ik ben erg enthousiast over deze samenwerking met Zumpolle. Op de eerste plaats omdat het leerzaam is om op zelfstandige wijze verschillende zaken te behandelen. Daarnaast biedt het een unieke inkijk in de sociale advocatuur, die compleet anders is dan de praktijk van Houthoff. Het was een bijzondere ervaring en zal hier nog vaak aan terugdenken."

Spuistraat 10 Advocaten - Zeki Korkmaz

"Wat de samenwerking tussen Spuistraat 10 Advocaten (Spuistraat 10) en Houthoff bijzonder maakt, is dat het laat zien hoe de sociale en de commerciële advocatuur de handen ineen kunnen slaan om elkaar te helpen."

"Het is geen geheim dat de sociale advocatuur (op financieel vlak) onder druk staat. Dankzij de samenwerking met Spuistraat 10 krijgen wij inzicht in het werk van sociale advocaten en kunnen wij hen ondersteunen bij hun – voor de maatschappij cruciale – werkzaamheden. Hierdoor kunnen cliënten met een kleine(re) portemonnee vaker worden bijgestaan. Tegelijkertijd maak je als advocaat-stagiair tijdens je detachering een steile leercurve door. Dit komt mede doordat je in een korte periode veel (verschillende) zaken behandelt. De advocaten van Spuistraat 10 specialiseren zich namelijk in diverse rechtsgebieden. Hierdoor heb ik onder andere een zaak mogen bepleiten voor de vreemdelingenrechter, begeleidde ik cliënten nadat hun uitkering was stopgezet, bracht ik een schikking tot stand tussen familieleden en stond ik cliënten bij bij verschillende arbeidsrechtelijke geschillen. Het feit dat je in een korte periode zoveel (proces)stukken opstelt en dat je vaak voor de rechter komt te staan, tezamen met het feit dat je een maand (of langer) rondloopt bij Spuistraat 10, vormt je als advocaat."

"De ervaringen die ik heb opgedaan en de (sociale) vaardigheden die ik bij Spuistraat 10 heb geleerd komen goed van pas bij mijn werk als curator en advocaat bij Houthoff. De advocaat-stagiaires die nog gedetacheerd worden bij Spuistraat 10 gaan ongetwijfeld hetzelfde ervaren. Ik wens hen dan ook veel succes bij deze bijzondere ervaring."