Innovatie

De wereld verandert snel. Ook de juridische wereld. Daar moeten én willen wij in mee. Wij zetten de nieuwste technologieën in om onszelf en de efficiency van onze dienstverlening te optimaliseren. Ons innovatieteam kijkt voortdurend welke kansen er liggen om onszelf nog verder te verbeteren. Als je start bij Houthoff werk je met de nieuwste software. Voor het due diligence proces (boekenonderzoek) maken wij bijvoorbeeld gebruik van Artificial Intelligence (AI). Machine learning software analyseert omvangrijke datasets snel, nauwkeurig en efficiënt.

Innovatieve initiatieven en ervaringen

Steven ter Horst (Chief Innovation Officer) vertelt in Advocatenblad over de rol van pricing bij het verdelen van werk onder advocaten. "We beschikken over data over bijvoorbeeld de actuele bezetting van iemand. Dat is de harde kant. Bij ons is de zachte kant belangrijk: partners weten wat er bij medewerkers speelt, wat hun interesse en expertise is. Door die persoonlijke betrokkenheid kan werk goed worden toebedeeld." Lees meer.

 

Kyoko Tollenaar (Partner | Advocaat) vertelt over de kansen die digitalisering met zich meebrengt. "Laatst was ik bij een bijeenkomst, waar de ontwikkelingen in de praktijk aan de hand van paradigma's werden besproken, zoals de verschuiving van analoog naar digitaal. Wat betekent digitalisering in de praktijk? Een vraag waar veel juristen mee te maken hebben." Lees meer.

Jordy de Vries (Pricing Officer) bespreekt in Advocatie de vooruitstrevende rol die Houthoff heeft in pricing. "Partners offreerden vaak op basis van hun eigen kennis en ervaring. Door het proces te centraliseren, kunnen we meer data gebruiken om accurater en consistenter te offreren." Lees meer.