Foreign Direct Investments

Buitenlandse directe investeringen

De Europese Unie is de belangrijkste bestemming voor buitenlandse directe investeringen (Foreign Direct Investments of FDI). Het gaat hierbij zowel om investeringen door buitenlandse private partijen als investeringen door staatsbedrijven en investeringsfonden van overheden (State Owned Entities of SOE). Er is een groeiende zorg dat sommige staten hun SOE's gebruiken voor geopolitieke doelen. Dit heeft geleid tot verscherping en uitbreiding van bestaande regelingen voor de controle op FDI, zowel in de EU en haar lidstaten als in landen als de VS en het VK.

De lidstaten zijn inhoudelijk bevoegd tot de controle op FDI op hun grondgebied, maar de Europese Commissie heeft een belangrijke coördinerende rol.

Europese Verordening

Op 10 april 2019 trad de Europese Verordening ((EU)2019/452) tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de EU in werking (Verordening). Deze Verordening heeft met name betrekking op de mogelijk grensoverschrijdende gevolgen van FDI voor de veiligheid en openbare orde binnen de Europese Unie. In deze Verordening zijn procedurele voorschriften opgenomen waar EU-lidstaten aan moeten voldoen, waaronder verplichte informatie-uitwisseling tussen lidstaten, de mogelijkheid voor de Europese Commissie om lidstaten niet-bindende adviezen te verstrekken en minimumvereisten waar eventuele nationale FDI-regimes aan moeten voldoen.

FDI in Nederland

In Nederland heeft de minister van Economische Zaken onlangs het wetsvoorstel "Wet veiligheidsonderzoeken investeringen, fusies en overnames" ter goedkeuring naar het parlement gestuurd. Vanaf 8 september 2020 zal met terugwerkende kracht het wetsvoorstel door het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) worden gehandhaafd ten aanzien van alle investeringen in in Nederland gevestigde ondernemingen waarbij:
  • de investeerder zeggenschap of significante invloed over de onderneming verkrijgt; en de onderneming
  • van bijzonder belang is voor de continuïteit van kritieke processen; of
  • actief is op het gebied van gevoelige technologie.

Naast het algemene toezicht op grond van dit wetsvoorstel bestaat er reeds sectorale regelgeving voor de sectoren Telecom en Energie en komt er binnenkort aanvullende specifieke regelgeving voor de sector Defensie. Meer informatie over de relevante regelgeving kunt u lezen in onze News Update en onze publicatie bij ICLG.

In veel landen, zowel in de EU als daarbuiten, is de controle op FDI aangescherpt. Regelmatig ziet de controle, vanwege lokale gevoeligheden, ook op sectoren waar men dat niet direct zou verwachten. Ook zijn FDI-regimes vaak al van toepassing bij de verkrijging van een relatief laag percentage van aandelen zoals 30% of zelfs 10%.

Houthoff's FDI Team

Wij adviseren onze cliënten over de toepasselijkheid van de Nederlandse en Europese regelgeving, de risico's dat het BTI bezwaren zal hebben tegen specifieke investeringen en de optimale vormgeving van transacties en eventuele remedies bij bezwaren. Ook kunnen wij – in samenwerking met ons uitgebreide internationale netwerk – adviseren over eventuele risico's en meldingsplichten in andere jurisdicties. Daarnaast coördineren wij voor onze cliënten meldingstrajecten in verschillende jurisdicties waarbij wij zowel reguliere fusiemeldingen als FDI meldingen integraal meenemen. Ons FDI-team heeft uitgebreide kennis en praktische ervaring op het gebied van FDI.
  • Advised Siemens with its acquisition of Sqills, a leading provider in the provision of cloud-based inventory management, reservation, and ticketing software to public transport operators around the world. The agreed purchase price is EUR 550 million plus an earn out.
  • Advised Veritas Capital, in cooperation with Skadden, on possible objections under the Economy and National Security Bill regarding its USD 3 billion acquisition of Cubic, a producer of C4ISR software for the US Army.
  • Assisted Chinese Wingtech Technology Co. Ltd (the world's largest smartphone contract manufacturer) together with JunHe LLP (Wingtech's PRC advisor) in the acquisition of a majority stake in semiconductor firm Nexperia.

Key Contact

Brussel
Advocaat | Partner
+32 2 507 98 13
+32 4 7394 8686

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833
Yvo de Vries

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 60 27
+31 6 1027 9901

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Senior Associate
+31 20 605 69 74
+31 6 1032 6025