FDI Mergers and acquisitions

FDI fusies en overnames

In Tech bepaalt FDI-screening – naast competition screening – wereldwijd steeds vaker of een transactie überhaupt mogelijk is. FDI-screening is in sneltreinvaart ingevoerd en strikter gemaakt, vooral in westerse landen, zoals Nederland, die voorheen nog geen FDI-screening hadden.

De omvang van de FDI-screening is in de afgelopen jaren ook vergroot. Niet alleen 'klassieke' onderwerpen rondom kritische infrastructuur (zee- en luchthavens, kernenergie) en goederen voor militaire doeleinden vallen hieronder. Steeds meer worden belangrijke technologieën (zoals gespecialiseerde halfgeleiders of software voor betalingssystemen) onderwerp van FDI-screening.

Zonder strategie bij aanvang van de transactie kunnen de processen rondom FDI-screening tot vertraging van de transactie leiden of een onverwachte impact hebben op de activiteiten van de doelonderneming. Zonder een duidelijk en vroegtijdig beeld bij eventueel te verwachten FDI-screenings zullen ook onderhandelingen over het verdelen van de bijbehorende risico's niet naar behoren kunnen worden gevoerd. Een tijdige en adequate voorbereiding is daarom essentieel en vergt een goed begrip van de activiteiten van de koper en de doelonderneming. Daarnaast is een netwerk aan FDI-experts in de verschillende jurisdicties waarin een doelonderneming actief is, noodzakelijk.

Houthoff assisteert haar cliënten (zowel kopers als verkopers) bij het identificeren van de risico's, het ontwikkelen van een strategie en het begeleiden van meldingstrajecten in verband met FDI-screenings. Houthoff werkt waar nodig met de beste adviseurs op dit onderwerp in de relevante jurisdicties.
  • Assisted Nexperia in relation to the Dutch Investment Screening Bureau's (BTI) retroactive investigation into the already completed acquisition of NOWI

  • Advised felyx, an innovative scale-up with ambitious plans for the roll-out of their shared scooter system in Europe by raising new capital from De Hoge Dennen Capital and Anne-Marie Rakhorst.
  • Advised Wingtech Technology on its acquisition of a 23.77% stake in Nexperia for USD 893 million. Houthoff previously advised Wingtech Technology on an initial acquisition of a 75.86% controlling stake in Nexperia for USD 3.6 billion, which was completed at the end of 2019.
  • Assisted Chinese Wingtech Technology Co. Ltd (the world's largest smartphone contract manufacturer) together with JunHe LLP (Wingtech's PRC advisor) in the acquisition of a majority stake in semiconductor firm Nexperia.
  • Advised GIC, Singapore’s sovereign wealth fund, on the joint venture agreement with Equinix for more than USD 1 billion to develop and operate hyperscale data centres in Europe. The joint venture will acquire two operational data centres in London and Paris and plans to futher develop data centres in Amsterdam, Frankfurt (two sites) and London. Houthoff was co-counsel to Kirkland & Ellis on this transaction.

Publicaties

View more View less

Key Contact

Brussel
Advocaat | Partner

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner