Climate Litigation

Klimaat Litigation

Nederland loopt voorop als het gaat om aan klimaatverandering gerelateerde civiele procedures. Bedrijven moeten zich ervan bewust zijn dat er zich op dit gebied belangrijke ontwikkelingen hebben voorgedaan die wereldwijd van belang zijn.

Urgenda

In het Urgenda-arrest heeft de Hoge Raad de Nederlandse staat bevolen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Ook liep er een procedure tegen Shell waarin eisers om een soortgelijk rechterlijk bevel hebben verzocht. Op 26 mei 2021 heeft de rechtbank Den Haag Royal Dutch Shell verplicht om de CO2 uitstoot (Scope 1 tot en met 3), van het gehele Shell-concern (RDS en andere Shell-maatschappijen) in 2030 met 45% te reduceren ten opzichte van het niveau in 2019..

Zowel het Urgenda-arrest en de Shell-procedure scheppen belangrijke precedenten. Wij verwachten meer processen rond klimaatverandering vanwege een aanzienlijke toename in overheidsbeleid op het gebied van klimaatverandering (volgend op onder meer het Urgenda-arrest). Daarmee kunnen aan bedrijven strengere en beter afdwingbare verplichtingen kunnen worden opgelegd. Ook wordt een toenemende trend zichtbaar van zogenoemde 'soft law' verbintenissen (richtlijnen, gedragscodes, niet-bindende en bindende verklaringen) die mogelijk civielrechtelijke verplichtingen voor bedrijven kunnen leiden.

Klimaataansprakelijkheid

Nederland is een populair rechtsgebied voor milieu-ngo’s om acties op gebied van klimaatverandering te initiëren. Nederland is voornemens om strengere en beter afdwingbare wettelijke verplichtingen met betrekking tot klimaatverandering te implementeren. Als dit inderdaad het geval is, zal dat tot een toename leiden van de risico's van zowel wettelijke als civielrechtelijke aansprakelijkheid. Bedrijven zullen dus beleid moeten ontwikkelen waarmee zij de risico's, inclusief aansprakelijkheidsrisico's, die zij vanwege klimaatverandering lopen, kunnen beperken. Het voorkomen van rechtsprocedures is van groot belang en Houthoff kan met cliënten samenwerken om de complexheid van risico's van aansprakelijkheid op het vlak van klimaatverandering en de risico's van gerechtelijke procedures vast te stellen, te vermijden en in goede banen te leiden.

Publicaties

View more View less

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner