Mediation advocacy is onderdeel van integraal conflictmanagement

Zakelijke conflicten zijn onvermijdelijk en van alle tijden. Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de externe druk van een steeds diversere groep stakeholders bij besluitvorming en de toenemende juridisering, neemt het aantal conflicten toe. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van alternatieve methoden voor het oplossen van deze conflicten.

Mediation is een waardevol instrument om geschillen in een vroeg stadium op te lossen en tegelijkertijd zakelijke relaties te behouden. Dit geldt voor geschillen binnen ondernemingen en voor (potentiële) massaschadeclaims. Mediation is niet in alle gevallen de meest geschikte oplossing en het succes hangt mede van de voorbereiding en houding van partijen af.

Het is daarom van cruciaal belang dat een advocaat mediation overweegt als een mogelijke strategie voor conflictoplossing en u optimaal voorbereidt en begeleidt bij een mediation.

Voordelen van mediation

  • Vertrouwelijkheid: Alles dat tijdens een mediation wordt besproken valt onder de contractueel overeengekomen vertrouwelijkheid. Dit biedt een veilige omgeving waarin partijen alle mogelijkeoplossingen kunnen verkennen.
  • Behoudt en bevordert zakelijke relaties: Mediation herstelt en verbetert de onderlinge communicatie. Dit stimuleert duurzame relaties.
  • Partijautonomie: Partijen beslissen zelf over de voor hen acceptabele oplossing.
  • Snelheid: Mediation kan sneller tot een oplossing leiden, omdat het mediationproces wordt aangepast op de planning van de betrokken partijen.


Onze ervaren mediation advocaten helpen partijen bij het vinden van de beste oplossing voor alle betrokken partijen. Indien nodig werken wij met multidisciplinair teams.

Onze experts in mediation

Governance, Public Affairs, Bestuur & Toezicht

Marry de Gaay Fortman is 'IMI Certified Mediator’ en is lid van de Advisory Board van Mundi Mediatores dat gebruikers verbindt met een internationale diversiteit aan mediators. Zij is een expert op het gebied van bestuur en toezicht. Daarnaast is zij betrokken bij publiek-private vraagstukken en geldt zij als trusted boardroom advisor.

Litigation

Isabella Wijnberg is ‘IMI Qualified Mediator’ met een focus op complexe geschillen, waaronder massaschadeclaims. Binnen Houthoff verzorgt zij mediation-trainingen.

Insolvency

Frauke van der Beek is lid van de Adviescommissie Mediation van de NOvA en heeft de ADR-beroepsopleiding gedaan. Zij heeft ervaring met mediation inzake bestuurdersaansprakelijkheidsconflicten en WHOA.

M&A

Richard Witvliet heeft de beroepsopleiding tot Legal Mediator (Academy of Legal Mediation and Negotiation) afgerond met een speciale focus op M&A-geschillen.

Als u meer wilt over onze aanpak en wat mediation kan betekenen voor uw organisatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan klaar om u te helpen.

Publicaties

View more View less

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner