News Update EU | Brexit | Het begin van de transitie periode

31 januari 2020

Terugtrekking VK per 31 januari 2020
Het VK en de EU bereikten op 17 oktober 2019 een akkoord over het tijdstip en de voorwaarden voor het vertrek van het VK uit de EU en een overgangsperiode tot 31 december 2020 (ook wel het terugtrekkingsakkoord genoemd). Aan de voorwaarden voor de inwerkingtreding van de afspraken uit dit akkoord is voldaan nu het akkoord op 23 januari 2020 door het VK is geratificeerd en op 29 januari 2020 door het Europese Parlement is goedgekeurd.  Volgens de afspraken van het terugtrekkingsakkoord zal het VK de EU op 31 januari 2020 (middernacht, Nederlandse tijd) formeel verlaten.

Overgangsperiode
Gedurende de overgangsperiode tot 31 december 2020 zal er voor bedrijven nog niet veel veranderen. Het VK blijft in de douane-unie en de Europese interne markt en blijft gebonden aan de Europese-regelgeving en de rechtspraak van de Europese rechtscolleges. Ook zal het VK moeten blijven bijdragen aan de EU-begroting. Het VK zal echter niet meer deelnemen aan de besluitvorming op EU niveau.

Het doel van de overgangsperiode is enerzijds om voldoende tijd te bieden voor de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU over de vormgeving van hun toekomstige relatie.  Anderzijds krijgen bedrijven die zakendoen met het VK de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie na 31 december 2020.

De overgangsperiode kan eenmalig met twee jaar worden verlengd tot en met 31 december 2022, als het Britse parlement en het Europese Parlement daarmee instemmen.

De toekomst
Het is nog moeilijk te voorspellen hoe de toekomstige relatie tussen de EU en het VK eruit zal komen te zien. De consequenties voor bedrijven zullen pas duidelijk zijn zodra nieuwe afspraken zijn gemaakt. Nieuwe afspraken maken binnen de relatief korte periode is een hele uitdaging, zeker gezien de complexe voorgeschiedenis en de veelheid aan onderwerpen waarover afspraken moeten worden gemaakt. Voordat de nieuwe afspraken op 31 december 2020 van kracht kunnen worden, zullen deze nog moeten worden goedgekeurd door de EU-lidstaten, het Britse parlement en het Europese Parlement. Een no deal-Brexit aan het einde van de overgangsperiode kan daarom nog steeds niet uitgesloten worden.

Houthoff houdt de ontwikkelingen rondom de Brexit-onderhandelingen nauwlettend in de gaten om u en uw organisatie te kunnen adviseren over de uitdagingen en kansen die de onderhandelingsresultaten met zich meebrengen. De Brexit experts staan in nauw contact met de juridische experts in het Verenigd Koninkrijk.

Het Houthoff Brexit team is beschikbaar voor al uw vragen over de mogelijke impact van de Brexit op uw onderneming. Aarzel niet om contact op te nemen met een van de experts.

Written by:
Greetje van Heezik

Key Contact

Brussel
Advocaat | Counsel
+32 2 507 98 10
+32 4 7586 8593