employment

Opnieuw wettelijke streefcijfer mannen en vrouwen in besturen

News Update Employment & Pensions Juli 2017
18 april 2017

Op 13 april 2017 is een wet in werking getreden die moet zorgen voor een evenwichtige zetelverdeling tussen mannen en vrouwen in het bestuur en in de raad van commissarissen van grote NV’s en BV’s.

Van een evenwichtige verdeling van zetels is sprake als ten minste 30% van de zetels door vrouwen en ten minste 30% van de zetels door mannen wordt bezet. Wanneer het streefcijfer niet wordt gehaald, moet de onderneming dit toelichten in het bestuursverslag.

Tussen 2013 en 2015 bestond ook al een wettelijk streefcijfer. Het aantal topvrouwen is toe-genomen, maar omdat het doel nog niet is gehaald, wordt de regeling opnieuw ingevoerd tot 1 januari 2020. Grote ondernemingen die in 2016 geen evenwichtige verdeling van de zetels hadden, zijn verplicht dit toe te lichten in hun bestuursverslag als zij hun bestuursverslag ná 13 april 2017 publiceren.

Bron: Verbetering evenwichtige vertegenwoordiging mannen en vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven, kamerstuk nr. 34.435 

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 61 86
+31 6 5373 9632