Competition Litigation

Q&A: Public Law & Corona

Bestuursrechtelijke gevolgen voor vastgoed, infrastructuur en industrie
8 april 2020
8 april 2020

Het kabinet heeft ingrijpende maatregelen genomen om de uitbraak van het coronavirus te bestrijden. De impact hiervan op bedrijven en de economie is ongeëvenaard en brengt nieuwe en complexe vraagstukken met zich mee. In onze Q&A: Public Law & Corona geven wij antwoord op bestuursrechtelijke vragen gerelateerd aan de coronacrisis.

De genomen maatregelen hebben een bestuursrechtelijke grondslag. Bovendien kunnen de maatregelen ingrijpende bestuursrechtelijke gevolgen hebben, zoals bij de tijdelijke stillegging van bouw- of sloopwerkzaamheden of het tijdelijk terugschakelen of stilleggen van een fabriek. Door het massale thuiswerken zijn bedrijven en overheden daarnaast fysiek nagenoeg onbemand en worden waar mogelijk ‘op afstand’ aangestuurd. Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor de besluitvorming van overheden, maar ook voor bijvoorbeeld de mogelijkheden van bedrijven om informatie aan te leveren of aan een handhavingsbesluit te voldoen.

De Q&A: Public Law & Corona zal met enige regelmaat worden geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en met vragen waarvan wij merken dat deze in de praktijk leven. De huidige Q&A betreft een tweede versie en is bijgewerkt tot en met 6 april 2020. Aanvullende onderwerpen gaan onder meer over het protocol 'Samen veilig doorwerken' in de bouw en techniek, de Tijdelijke regeling bestuursrecht met aanvullende regelingen voor bestuursrechtelijke procedures en subsidies.

Written by:
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 69 18
+31 6 1496 9273

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Counsel
+31 10 217 25 11
+31 6 8313 3209