Diversiteit, gelijkwaardigheid & Inclusiviteit

Houthoff is ervan overtuigd dat het bevorderen van een diverse en inclusieve cultuur essentieel is om iedereen de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen en een waardevolle bijdrage te leveren aan het kantoor dat wij willen zijn.

Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusiviteit gaat volgens ons verder dan respect voor iemands achtergrond. Teams met een mix aan achtergronden, culturen, voorkeuren en ideeën zijn productiever, creatiever en innovatiever. Het is daarom niet alleen maatschappelijk verantwoord om te streven naar een diverse en inclusieve werkomgeving, maar ook goed voor de bedrijfsresultaten.

Het werk dat Houthoff doet, vindt plaats in het hart van de maatschappij. Onze cliënten vertegenwoordigen alle soorten mensen wereldwijd. Om de dynamiek van onze cliënten goed te begrijpen, is diversiteit binnen ons kantoor dan ook belangrijk. Wij geven ruimte aan ambitieuze mensen, ongeacht wie ze zijn. Daarvoor is een cultuur nodig waarin iedereen de vrijheid heeft om zichzelf te zijn en zich open te stellen.

In ons streven naar een diverse en inclusieve omgeving is het belangrijk te erkennen dat er vooroordelen bestaan; pas daarna kunnen ze worden weggenomen. Ons geloof is dan ook sterk dat het goed mogelijk is om een divers en inclusief kantoor te zijn. Het vraagt geduld, maar vooral dezelfde drive waarmee wij ons juridische werk elke dag doen.

Een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen

Op dit moment is de helft van de starters bij Houthoff vrouw. Onder de partnergroep is 25 procent vrouw. Wij zien het als onze plicht om af te rekenen met oude gewoonten en ook op partnerniveau een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen te behalen. Gezien de samenstelling onder onze medewerkers, hebben wij alles in huis om ervoor te zorgen dat deze gelijke verdeling praktijk wordt.

Samenwerking Stichting Forward

Houthoff was het eerste advocatenkantoor van Nederland dat de verklaring 'Diversiteit binnen de advocatuur' van de Orde van Advocaten heeft ondertekend. Wij zijn een van de oprichters van stichting FORWARD, dat als doel heeft het bevorderen van acceptatie van de LHBT-gemeenschap binnen de Nederlandse juridische beroepsgroep.

Diversiteit-, Gelijkwaardigheids- & Inclusiviteitscommissie

Binnen Houthoff wordt diversiteit en inclusiviteit gewaarborgd door de Diversiteits-, Gelijkwaardigheids- & Inclusiviteitscommissie.