hoge raad

Na roken in kleine cafés nu ook rookruimtes in de ban

News Update Hoge Raad | Week 39
27 九月 2019
27 september 2019 

Civiel

Rookruimtes in horeca worden verboden
De HR verwerpt het cassatieberoep van de Staat tegen het arrest van het hof Den Haag waarin werd geoordeeld dat met het toestaan van rookruimtes in horeca-instellingen niet de door artikel 8 lid 2 van de WHO Framework Convention on Tobacco Control vereiste bescherming wordt geboden tegen blootstelling aan tabaksrook. De HR verwijst naar zijn eerdere oordelen (ECLI:NL:HR:2014:2928) dat deze bepaling verplicht tot effectieve bescherming tegen blootstelling aan tabaksrook in onder meer openbare gebouwen en dat aan deze bepaling directe werking toekomt voor kleine cafés. Er is volgens de HR geen grond om voor horeca-instellingen in het algemeen of daarin aangewezen rookruimtes anders te oordelen. Ook bevestigt de HR het oordeel van het hof dat de Staat een redelijke tijd heeft gehad om de vereiste bescherming te realiseren.

ECLI:NL:HR:2019:1449

Straf

Gebruik van opnamen als bewijsmiddel
De HR acht het onder de volgende voorwaarden mogelijk om een beeld- of geluidopname die deel uitmaakt van de processtukken voor het bewijs te gebruiken zonder deze af te spelen ter terechtzitting: (i) de opname is ter terechtzitting aan de orde gesteld in de vorm van een korte aanduiding of samenvatting, (ii) verdediging en OM hebben voorafgaand aan de terechtzitting kennis kunnen nemen van de opname en (iii) verdediging of OM hebben geen bezwaar gemaakt tegen het niet afspelen van de opname ter terechtzitting. In casu is aan die voorwaarden voldaan.

ECLI:NL:HR:2019:1414 

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758

主要联系人

阿姆斯特丹
In memoriam
Jan Frans de Groot

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323