Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Houthoff hebben we oog voor duurzame bedrijfsvoering. Daarnaast zijn wij zijn betrokken bij tal van maatschappelijke projecten en organisaties.

Duurzaamheid
What's in it for you? Draag bij aan een groener Houthoff
Er zijn veel kantoorgenoten die duurzaamheid een warm hart toedragen, daarom is ervoor gekozen om iedereen binnen kantoor de kans te geven mee te denken over duurzame initiatieven die moeten lijden tot het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. In 2019 zijn er verschillende green teams opgericht, die zich onder andere richten op energiereductie, afvalscheiding en mobiliteit. In deze teams worden reductieplannen opgesteld en wordt er draagvlak gecreëerd zodat er uiteindelijk over kan worden gegaan tot actie. Inmiddels zijn er met een duurzame verbouwing van ons Rotterdamse kantoor, een fietspilot en het flink verminderen van ons energieverbruik, stappen in de goede richting gezet.

MAATSCHAPPELIJKE SAMENWERKINGEN
What's in it for you? Ruimte om zelf ook een steentje bij te dragen.

Jinc
JINC helpt jongeren van 8 tot 16 jaar met een sociaal-economische achterstand op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen dit initiatief en verzorgen daarom jaarlijks diverse sollicitatietrainingen en bliksemstages.

Liselotte Willems (Advocaat): "Ieder kind heeft talent. Daarom strijdt JINC samen met scholen en bedrijven – waaronder Houthoff – voor een samenleving waar je achtergrond niet je toekomst bepaalt.

Zelfs als je veel rolmodellen hebt in je omgeving die je stimuleren en met je meedenken is het knap lastig een vervolgopleiding te vinden. Laat staan als je het met minder steun moet doen, zoals jongeren uit wijken met een sociaaleconomische achterstand. Jongeren die opgroeien in een omgeving met armoede of in gezinnen met verschillende problemen, hebben niet altijd ouders of andere familieleden die zich intensief bemoeien met hun toekomst. Vaak weten ze onvoldoende van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, omdat ze in hun omgeving minder goede voorbeelden zien van geslaagde carrières of succesvolle ondernemingen.

Deze jongeren hebben een steuntje in de rug nodig. JINC verbindt deze jongeren daarom aan een Carrière Coach: iemand uit het bedrijfsleven die weet waar hij of zij over praat. Als Carrière Coach probeer ik uit te vinden waar een leerling goed in is en hem of haar te begeleiden bij het maken van een passende keuze voor een vervolgopleiding.

Naast Carrière Coach ben ik als JINC-vrijwilliger ook betrokken bij de diverse andere door JINC georganiseerde projecten. Zo ben ik vrijwilliger bij bliksemstages bij ons op kantoor, waarbij we scholieren een inkijk geven in het bedrijfsleven en kennis laten maken met de advocatuur. Ook heb ik diverse sollicitatietrainingen verzorgd om leerlingen de kunst van het solliciteren te leren en hen tips en tricks gegeven om ze zo op weg te helpen naar een bijbaan of stageplek. "

Rotjong
Houthoff was 8 jaar geleden een van de grondleggers van RotJong. Een netwerk dat in het teken staat van het verbinden van young professionals, aan elkaar en aan Rotterdam. Inmiddels hebben meer dan 1500 leden zich aangesloten. Door middel van formele events, sportevents, borrels en feesten komen young professionals van diverse bedrijven uit de top het Rotterdamse bedrijfsleven met elkaar in contact.

Jurgen van der Roest (Advocaat): "Door deel te nemen aan de activiteiten van RotJong krijgen onze advocaat-stagiaires de kans om hun netwerk-skills verder te ontwikkelen. Naast de altijd gezellige sociale bijeenkomsten, worden er ook verschillende inhoudelijke activiteiten georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan presentaties van CEO's over uiteenlopende onderwerpen als energietransitie en crisismanagement. De samenwerking biedt dus een ideale combinatie: kennis én het verder ontwikkelen van je sociale netwerk."

Lawyers for lawyers
Een vrije en onafhankelijke advocatuur. Voor iedere advocaat. Waar ook ter wereld. Lawyers for Lawyers is een onafhankelijk netwerk van advocaten vóór advocaten. Ze komen op voor vakgenoten die in hun beroep worden bedreigd en tegengewerkt. Waar ook ter wereld.

Albert Knigge (Managing Partner): "Afgelopen jaar organiseerden wij samen met Lawyers for Lawyers een bijeenkomst waarbij onder andere een Iraanse beroepsgenoot vertelde dat hij zijn werk als advocaat niet zonder gevaar voor eigen leven kon doen. Een indrukwekkend verhaal met daarin een belangrijke boodschap voor onze advocaten over wat het betekent om zonder bemoeienis van de staat onafhankelijk je werk te kunnen doen. Naast onze financiële support bieden wij daarom ook de mogelijkheid voor kantoorgenoten om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor Lawyers for Lawyers en beroepsgenoten in andere landen waarin de rechtstaat niet vanzelfsprekend is, te ondersteunen. Wij vinden het erg belangrijk dat onze advocaten oog krijgen voor de complexe situaties van collega’s in het buitenland en kunnen bijdragen waar mogelijk. Daarom steunen wij Lawyers for Lawyers met volle overtuiging. Want als wij, beroepsgenoten in vrijheid dit niet steunen, wie dan wel?"

Johan Cruyff Foundation
De Johan Cruyff Foundation helpt kinderen vooruit door beweging. Met sport en spel kunnen kinderen zich ontwikkelen, krijgen ze minder last van overgewicht en leren ze zich staande te houden in een complexe maatschappij. Houthoff sponsort de Johan Cruyff Foundation met juridische ondersteuning en kantoorgenoten doen regelmatig mee aan vrijwilligersdagen.