Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Houthoff is nauw betrokken bij diverse maatschappelijke projecten en maatschappelijke organisaties. Zo zijn we medeoprichter van Pro Bono Connect: een platform waar maatschappelijke organisaties en advocatenkantoren elkaar vinden voor pro bono-werkzaamheden. Andere voorbeelden van organisaties waar we ons graag voor inzetten zijn de Johan Cruyff Foundation, JINC (jongeren met een sociaaleconomische achterstand een goede start op de arbeidsmarkt bieden) en Lawyers for Lawyers.

Duurzaamheid

Wij werken actief aan een structurele verduurzaming van onze kantoren en onze manier van werken. Zo laten wij jaarlijks onze CO2 voetafdruk berekenen op basis waarvan ons duurzaamheidsteam de reductieplannen vaststelt. Daar vloeien mooie projecten uit voort op het gebied van energie & gebouwen, mobiliteit en afval & circulariteit. Ook voeren we een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid. Daarnaast adviseren onze specialisten cliënten over de gevolgen van klimaatveranderingen. Zij geven duiding aan wetgeving en helpen risico's te verkleinen. Tot slot is Houthoff actief lid van de Green Business Club (GBC) Zuidas en Rotterdam Centrum, waarbinnen wij kennis uitwisselen en best practices ontwikkelen. 

MAATSCHAPPELIJKE SAMENWERKINGEN

Jinc

JINC helpt jongeren van 8 tot 16 jaar met een sociaal-economische achterstand op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen dit initiatief en verzorgen daarom jaarlijks diverse sollicitatietrainingen en bliksemstages. 

Lisa van Geel (Advocaat): "JINC is een prachtig initiatief dat kinderen als het ware een 'steuntje in de rug' geeft richting de arbeidsmarkt. Zo'n steuntje waarvan ik er in mijn omgeving altijd meerderen kreeg. Voor kinderen die niet geboren zijn in een kansrijke omgeving met veel werkende rolmodellen en veel kansen, is zo'n steuntje in de rug niet vanzelfsprekend.

Via Houthoff heb ik mij aangesloten als vrijwilliger bij JINC. Zo heb ik onder andere een bliksemstage gegeven aan jonge leerlingen op ons kantoor in Amsterdam. Tijdens de bliksemstage hebben de leerlingen kennisgemaakt met een advocatenkantoor en alle soorten banen binnen zo'n bedrijf. Voor alle partijen super waardevol en inspirerend om kinderen op die manier te enthousiasmeren voor een vervolgopleiding of baan in de toekomst." 

Naast het verzorgen van een bliksemstage, is het ook mogelijk om een sollicitatietraining te geven of als Carrière Coach jongeren te begeleiden bij het maken van een passende keuze voor een vervolgopleiding. 

Rotjong

Houthoff was 8 jaar geleden een van de grondleggers van RotJong. Een netwerk dat in het teken staat van het verbinden van young professionals, aan elkaar en aan Rotterdam. Inmiddels hebben meer dan 1500 leden zich aangesloten. Door middel van formele events, sportevents, borrels en feesten komen young professionals van diverse bedrijven uit de top het Rotterdamse bedrijfsleven met elkaar in contact.

Jurgen van der Roest (Advocaat): "Door deel te nemen aan de activiteiten van RotJong krijgen onze advocaat-stagiaires de kans om hun netwerk-skills verder te ontwikkelen. Naast de altijd gezellige sociale bijeenkomsten, worden er ook verschillende inhoudelijke activiteiten georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan presentaties van CEO's over uiteenlopende onderwerpen als energietransitie en crisismanagement. De samenwerking biedt dus een ideale combinatie: kennis én het verder ontwikkelen van je sociale netwerk."

Lawyers for lawyers

Een vrije en onafhankelijke advocatuur. Voor iedere advocaat. Waar ook ter wereld. Lawyers for Lawyers is een onafhankelijk netwerk van advocaten vóór advocaten. Ze komen op voor vakgenoten die in hun beroep worden bedreigd en tegengewerkt. Waar ook ter wereld.


Albert Knigge
 (Managing Partner): "Afgelopen jaar organiseerden wij samen met Lawyers for Lawyers een bijeenkomst waarbij onder andere een Iraanse beroepsgenoot vertelde dat hij zijn werk als advocaat niet zonder gevaar voor eigen leven kon doen. Een indrukwekkend verhaal met daarin een belangrijke boodschap voor onze advocaten over wat het betekent om zonder bemoeienis van de staat onafhankelijk je werk te kunnen doen. Naast onze financiële support bieden wij daarom ook de mogelijkheid voor kantoorgenoten om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor Lawyers for Lawyers en beroepsgenoten in andere landen waarin de rechtstaat niet vanzelfsprekend is, te ondersteunen. Wij vinden het erg belangrijk dat onze advocaten oog krijgen voor de complexe situaties van collega’s in het buitenland en kunnen bijdragen waar mogelijk. Daarom steunen wij Lawyers for Lawyers met volle overtuiging. Want als wij, beroepsgenoten in vrijheid dit niet steunen, wie dan wel?"

Johan Cruyff Foundation

De Johan Cruyff Foundation helpt kinderen vooruit door beweging. Met sport en spel kunnen kinderen zich ontwikkelen, krijgen ze minder last van overgewicht en leren ze zich staande te houden in een complexe maatschappij. Houthoff sponsort de Johan Cruyff Foundation met juridische ondersteuning en kantoorgenoten doen regelmatig mee aan vrijwilligersdagen.