employment

News Update Employment

Versobering NOW 3.0 van de baan en einddatum definitieve berekening NOW 1.0
25 January 2021
25 januari 2021

Vanaf maart tot en met september 2020 zijn NOW 1.0 en NOW 2.0 van kracht geweest. Sinds 1 oktober 2020 geldt NOW 3.0.

NOW 3.0 kent drie tranches van ieder drie maanden, ook wel ieder NOW 3.1, NOW 3.2 en NOW 3.3 genoemd, en eindigt op 1 juli 2021.

Het was de bedoeling dat vanaf 1 januari 2021 (NOW 3.2) enkele versoberingen zouden worden doorgevoerd. Deze versoberingen hielden in dat (i) de eis voor omzetdaling zou stijgen, (ii) het vergoedingspercentage zou dalen en (iii) de mogelijkheid om de loonsom te laten dalen, zou toenemen.

Op 9 december 2020 maakte het kabinet bekend dat, gezien de opleving van het coronavirus na de zomer van 2020 en de gevolgen die de overheidsmaatregelen hebben voor de werkgelegenheid, het vergoedingspercentage voor de NOW in het eerste kwartaal van 2021 niet zou worden afgebouwd. Dit betekent dat NOW 3.2 gelijk is gebleven aan NOW 3.1.

Omdat het coronavirus aanhoudende impact heeft op de economie en steun aan ondernemers nodig blijft om onder andere de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden, heeft het kabinet op 21 januari 2021 bekend gemaakt dat ook de geplande versoberingen in de NOW 3.3 van de baan zijn. Het gaat dan om de tranche die van 1 april tot 1 juli 2021 loopt. Verder zal tot 1 juli 2021 de maximale tegemoetkoming in de loonkosten worden verhoogd van 80% naar 85%.

Het loket om NOW 3.2 (tijdvak januari-maart 2021) aan te vragen, gaat naar verwachting op 15 februari 2021 open tot en met 14 maart 2021.

Einddatum definitieve berekening NOW 1.0

Het bedrag dat een werkgever ontvangt onder NOW is een voorschot. Dit voorschot heeft het UWV berekend met het geschatte omzetverlies.

Inmiddels is voor NOW 1.0 (periode maart, april en mei 2020) het werkelijke percentage omzetverlies bekend en kan het UWV het definitieve bedrag berekenen waar de werkgever recht op heeft.

Sinds woensdag 7 oktober 2020 kunnen werkgevers de definitieve NOW-subsidie aanvragen voor NOW 1.0.

Hoelang een werkgever de tijd hebt om een aanvraag te doen, hangt af van de vraag of de werkgever een verklaring van een derde of de accountant met de aanvraag moet meesturen:
  • Als er geen verklaring hoeft te worden meegestuurd, is er tot en met 23 maart 2021 de tijd om een aanvraag doen.
  • Als er een derdenverklaring dient te worden meegestuurd, is er tot en met 23 maart 2021 de tijd om een aanvraag doen. Een derdenverklaring is nodig bij een voorschot tussen € 20.000 en € 100.000 en bij een definitieve tegemoetkoming tussen € 25.000 en € 125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot).
  • Als er een accountantsverklaring dient te worden meegestuurd, is er tot en met 29 juni 2021 de tijd om een aanvraag doen. Een accountantsverklaring is nodig bij een voorschot van € 100.000 of meer, bij een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot), voor werkgevers die onderdeel zijn van een groep of concern of als de aanvraag op werkmaatschappijniveau is ingediend.

Meer informatie over de definitieve berekening en vaststelling van de subsidie onder NOW 1.0 vindt u op de website van het UWV.
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 61 86
+31 6 5373 9632

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 49
+31 6 5184 5347