employment

Aanpak knelpunt bij re-integratie ziek personeel

News Update Employment & Pensions April 2017
18 April 2017
Minster Asscher heeft een wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd dat wettelijke knelpunten bij de re-integratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers moet verminderen.

Werkgevers moeten op basis van de WIA het loon van zieke werknemers twee jaar doorbetalen. Gedurende die periode moeten ze zich inspannen om de werknemer weer aan het werk te helpen. In eerste instantie wordt bekeken of de werknemer binnen het eigen bedrijf kan re-integreren. Als dit niet mogelijk blijkt dan moet de werkgever onderzoeken of de werknemer kan re-integreren bij een ander bedrijf.

Als het de werkgever niet lukt om de zieke werknemer ergens te plaatsen, kan het UWV een boete opleggen.

Werkgevers vinden het echter moeilijk voor hun arbeidsongeschikte werknemer een baan te vinden bij een ander bedrijf en zijn van mening dat de beoordeling door de uitkeringsinstantie niet transparant is. In het wetsvoorstel wordt daarom een tussentijds oordeel ingevoerd voor werkgevers die via het UWV verzekerd zijn. Het UWV kan dan de re-integratieactiviteiten voor het tweede ziektejaar goedkeuren. Als dat plan wordt goedgekeurd, dan toetst het UWV achteraf alleen of correct is uitgevoerd. Alleen als dat niet zo is, kan de uitkeringsinstantie alsnog een sanctie opleggen. Het UWV kan geen loonsanctie meer opleggen bij werkgevers die eigenrisicodrager zijn. Dat wordt straks een kwestie tussen werkgever en verzekeraar.

Bron: Internetconsultatie wijziging van de Wet WIA en Wet SUWI, 9 maart 2017
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 61 86
+31 6 5373 9632